Først sank jernbanesporene - lørdag forsvant strømmen i en hel blokk

Styreleder for borettslaget ved Drammen stasjon stiller spørsmål ved gravearbeidene i forbindelse med bygging av hotell og kontorbygg.