Søker om utsettelse for å gjøre trafikktiltak

Det er ikke forsvarlig å gjøre de trafikale tiltakene de er pålagt, samtidig med at reparasjonsarbeidene pågår mener Gulskogen senter, og søker om dispensasjon fra tidsfristen – til 2023. Det vil ikke rådmannen være med på.