Krafttak for mer byliv – nå er penger til både julemarked og sommertorg innen rekkevidde

Julemarked og Sommertorg skal få sving på bylivet. – Vi har veldig tro på disse tiltakene, sier Byen Vår Drammen-sjef Tom Søgård.