Drammen verst i Norge på barnefattigdom-statistikk. Og framtidsvisjonen er dyster

Der Drammen nok en gang har høyest barnefattigdom av alle landets bykommuner, har Tromsø lavest andel. Andelen Tromsø er bare en tredjedel av Drammens.