Jakter på svart kullsopp - syke bøketrær i parken må felles for å hindre spredning

Noen av de store bøketrærne i Bacheparken i Drammen er syke og må felles for å unngå at sykdommen sprer seg til andre trær.