Norges første spesialist i akuttmedisin

Overlege Jørn Einar Rasmussen på Drammen sykehus er historisk. Han er landets første spesialist innen akutt- og mottaksmedisin.