SØNDRE BUSKERUD: Torsdag la Søndre Buskerud politidistrikt fram krimstatistikken sin for første halvår av 2013.

Så langt har politiet registrert 4593 anmeldte forbrytelser i år. På samme tid i fjor var tallet 4401.

Politiet har hatt tidkrevende saker i år, blant annet tre drap og et uaktsomt drap. Politimester Johan Brekke mener det må være en tilfeldighet at drapene har skjedd i distriktet. I fjor var det ingen drap.

Likevel er oppklaringsprosenten på 45,7 prosent godt over landsgjennomsnittet.

Saksbehandlingen går også unna og Søndre Buskerud politidistrikt er 7. best i landet på prioriterte voldssaker. Der målet er å bruke maks 90 dager på etterforskning av prioriterte voldssaker, bruker Søndre Buskerud politidistrikt 79 dager.

– Politiet her er dedikerte og står på. De brenner for jobben, sier Brekke.

Han tror at et godt samarbeid og polti som vil finne løsningene er en av grunnene til den gode oppklaringsprosenten.

– Det er flinke folk, legger Brekke til.

LES OGSÅ: Politiet kan ha skremt vekk mobile tyver (DT+)

Vold og narkotika

Selv om det er skryt og god oppklaringsprosent, så gjør fortsatt forbryterne sitt. Antall voldsforbrytelser, narkotikasaker og vold mot tjenestemenn har økt. 

* I år er 499 voldssaker anmeldt. Det er 69 fler enn i fjor.

* 970 narkotikasaker er anmeldt. Det er 163 fler enn i fjor.

Grunnene til økningen kan være flere. Terskelen for å anmelde saker kan være lavere. Det kan også være målrettet innsats fra politiet.

Både i voldssaker og i narkotikasaker har politiet trappet opp og intensivert innsatsen. Skal vi tro Brekke, blir ikke innsatsen redusert.

LES OGSÅ: Fant store mengder narkotika i skogen

– Når det kommer til narkotikasaker så er det viktig å holde trykket oppe. Det er bra at vi klarer å ta mange, og flere blir tatt nå enn før, sier Brekke. Likevel er det storfiskene bak han vil ha has på.

– De alvorligste sakene har vi fokus på. Vi vil ta bakmennene. Og vi gjør så godt vi kan innenfor de rammene og resurssene vi har fått av staten, sier politimesteren.

Når det gjelder voldssakene sier Brekke at både familievoldssaker og vold mot tjenestemann har økt. Hele 73 familievoldssaker ligger på bordet.

– Dette er saker hvor anmeldelsene gjerne kommer i ettertid. Her rykker politiet ut og ryder opp, deretter blir det opprettet anmeldelse, sier han.

Innenfor voldskategorien er det legemsfornærmelse som topper statistikken med hele 181 saker hittil i år.

LES OGSÅ: Stjal biler som lå til salgs på nett

Færre tyverier

Vinningskriminaliteten har går ned. Det er 87 færre anmeldte saker i år, i forhold til i fjor. Og i løpet av de siste seks årene har denne type kriminalitet minsket med hele 31,5 prosent.

Brekke tror at folk flest er flinkere til å sikre sakene sine. I tillegg er det vanskeligere å omsette tyvgodset.

– Denne type kriminalitet er jo det folk flest får kjenne på kroppen. Derfor sikrer de tingene sine bedre, og det er vanskelige å stjele, sier Brekke.

Han mener også at markedet for omsetning av tyvgods ikke er det beste i disse dager.

– Tyvene stjeler gjerne for å selge tingene og tjene penger på det. Velstanden i dag er såpass stor og det er ikke like lett å selge unna det man har stjålet.

LES OGSÅ: Han er butikktyvenes skrekk (DT+)