Ansatte på Introduksjonssenteret mister jobben

VIRKSOMHETSLEDER:  Elisabeth Futsæter Solberg leder nedbemanningsprosessen ved Introduksjonssenteret.

VIRKSOMHETSLEDER: Elisabeth Futsæter Solberg leder nedbemanningsprosessen ved Introduksjonssenteret. Foto:

Drammen skal ta imot langt færre flyktninger enn før, og det betyr kraftig nedbemanning på Introduksjonssenteret. Men foreløpig blir ingen sagt opp.

DEL

DRAMMEN: Det kommer færre flyktninger til Norge, og dermed også til Drammen.

Antallet reduseres fra 155 til totalt 60. I tillegg kommer fem enslige mindreårige flyktninger.

Endringen krever omstilling ved Introduksjonssenteret.

LES OGSÅ: Så mange flyktninger skal bosettes i din kommune

For 2018 er det ni overtallige, mens det store antallet kommer i 2019, med 22 overtallige.

Grunnen til den moderate nedbemanningen neste år, er at introduksjonsprogram går over flere år.

Det er heller ingen som blir sagt opp i forbindelse med nedbemanningen i 2018. Midlertidig ansatte har fått beskjed om at de ikke får fortsette, og noen går av med pensjon.

I 2020 skal det nedbemannes med ytterlige ni ansatte, mens det i 2021 skal bli tre færre.

Når man kommer dit, er bemanningen justert ned slik at den er tilpasset de 60 man skal ta imot årlig.

LES OGSÅ: Færre flyktninger til Drammen

Virksomhetsleder Elisabeth Futsæter Solberg ved Introduksjonssenteret orienterte Partssammensatt Samarbeidsutvalg (PSU) om omstillingen i møte mandag. I PSU sitter politikere og tillitsvalgte.

Tillitsvalgte er med i omstillingsprosessen, som pågår i disse dager og som berører alle avdelinger ved senteret.

Introduksjonssenteret

Introduksjonstjenester har ansvaret for tjenester knyttet til etablering, bosetting og kvalifisering av flyktninger, grunnskole for voksne, opplæring i norsk, samfunnskunnskap og spesialundervisning for voksne innvandrere og tolketjenester.

Netto budsjett for virksomheten var i 2016 på cirka 70 millioner kroner. Norskopplæringen og tolketjenestene er selvfinansierte. Deltakere på norskkurs er både flyktninger som får norskopplæring som del av introduksjonsprogrammet, og andre innvandrere som har rett og/eller plikt til norskopplæring. 

I 2016 deltok i gjennomsnitt 770 personer på ulike undervisningstilbud på Introduksjonssenteret hver dag.

I 2016 har det vært 344 flyktninger på introduksjonsprogram, som består av norskkurs, språkpraksis og temakurs.

Om lag 350 personer deltok på ulike norskkurs for voksne innvandrere. Resten av deltakerne deltar på grunnskole for voksne, og noen gjør dette i kombinasjon med tilrettelagt arbeid.

Kilde: Drammen kommunes årsmelding 2016

Artikkeltags