DRAMMEN: Gjennom Strømsåsen kommer det en sju kilometer lang jernbanetunnel, inkludert en 275 meter lang løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og grunnfjell. Etter en intern prosess, der bane NOR blant annet har innhentet navneforslag fra lokalhistoriker Jo Sellæg, så endte de med forslaget Haukåstunnelen.

– Vi fant at dette var et fint navn med lokal forankring, Haukåsen er navnet på en høyde av Strømsåsen og det er jo også brukt om slalåmbakken Haukåsløypa, sier Anne Mette Storvik, kommunikasjonsrådgiver for utbyggingsprosjekter Vestfold i Bane NOR.

LES OGSÅ: Dette er navneforslaget på ny jernbanetunnel

Kan oppstå forvirring

De forela forslaget for Språkrådet som var meget fornøyd og ga klarsignal, mens Statens kartverk viste til at det var en veitunnel i Sogn med samme navn.

– Dermed sendte vi henvendelser til Statens vegvesen og Hovedredningssentralen, sier Storvik.

1. desember forelå svarbrev fra Statens vegvesen. De anbefaler Bane NOR å ta kontakt med Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB), men anbefaler ikke at to tunneler kan ha det samme navnet.

– Det er ikke noe viktig spørsmål for oss, men for Hovedredningssentralen kan det oppstå forvirring hvis det kommer melding om brann i Haukåstunnelen. For hvilken tunnel gjelder det da, en veitunnel i Sogn eller en jernbanetunnel i Drammen, sier senioringeniør Arne Tovslid i Statens vegvesen Buskerud til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Setter fart på InterCity og parkering av tog

Nye navneforslag

Derfor anbefaler veivesenet at Bane NOR velger et navn uten navnekonflikt, som for eksempel «Drafn tunnelen» eller «Drammen tunnelen».

- Det var navn som kom fram i gangene her, smiler Tovsrud.

– Oi, jeg var ikke klar over brevet fra veivesenet. Dermed må vi sette i gang en ny intern prosess med tanke på navnevalg, svarer Anne Mette Storvik.

Bane NOR har allerede en liste over mulige andre navn som Jo Sellæg har lagt fram. Drammentunnelen er jo heller ikke brukt før, så det er et alternativ.

LES OGSÅ: NSB-sjefen tror på bedre punktlighet

Tar imot navneforslag

– Hva med forslag fra innbyggerne i Drammen?

– Det tar vi gjerne imot, sier Storvik.

Derfor, har du et forslag til navn på den nye jernbanetunnelen gjennom Strømsåsen, så kan du benytte kommentarfeltet nedenfor, eller Drammens Tidendes Facebook-side. Vær oppmerksom på at E 134 gjennom Strømsåsen allerede heter Strømsåstunnelen.

LES OGSÅ: Klargjør Gulskogen stasjon for Flytoget