Nye Drammen kommune må låne mer penger og nedbemanne

Nye Drammen kommune har store ambisjoner for framtidige investeringer. Derfor må den låne mer penger og nedbemanne for å få økonomien til å gå opp.