Fem måneders fengsel for medvirkning til korrupsjon

VANT: Politiadvokat Hans Lyder Haare overbeviste retten om at den tiltalte er skyldig i medvirkning til grov korrupsjon.

VANT: Politiadvokat Hans Lyder Haare overbeviste retten om at den tiltalte er skyldig i medvirkning til grov korrupsjon. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mannen i 20-årene, som sist uke møtte i Drammen tingrett er dømt for medvirkning til grov korrupsjon.

DEL

DRAMMEN: Tingretten setter straffen til fem måneders fengsel. Det er en måned mindre enn aktors påstand. Mannen er også dømt til å betale 8000 kroner i saksomkostninger.

Forsvarer Nina Elisabeth Seierstad Andresen er overrasket over resultatet.

– Jeg er uenig i rettens vurderinger i forhold til skyldspørsmålet, sier Seierstad Andresen.

Foreløpig kan hun ikke si noe om hvorvidt dommen blir anket. Først skal hun gå gjennom dommen med sin klient. Det gjøres neste uke.

LES OGSÅ: Les alt om korrupsjonssaken

OVERRASKET: Forsvarer Nina Elisabeth Seierstad Andresen er overrasket over domsresultatet.

OVERRASKET: Forsvarer Nina Elisabeth Seierstad Andresen er overrasket over domsresultatet. Foto:

Ikke i tvil

Retten mener det ikke er tvil om skyldspørsmålet. Mannen forsto at han betalte for godkjenningene. Han skjønte at det ikke var en avtale om et ordinært arkitektoppdrag han inngikk.

Påtalemyndigheten mener mannen betalte den korrupsjonssiktede, kvinnelige byggesaksbehandleren 30.000 kroner for å få tegnet, søkt og godkjent oppdeling av første etasje til to boenheter.

Men i retten ble det ikke lagt fram bevis for dette beløpet. Derfor har retten forholdt seg til det tiltalte selv forklarte at han betalte, nemlig 10.000 kroner.

LES OGSÅ: Tiltalt utbygger: – Hun skulle ordne alt. Jeg har ikke peiling på sånne ting

Fester ikke lit til tiltaltes forklaring

Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at han ikke skjønte at han betalte for å få godkjent tiltaket.

I dommen vises det blant annet til at byggetiltaket var søkt om tidligere, på vanlig måte, og at søknaden da ble avslått. Mannen kjente til prosedyrene for byggesøknader, mener retten.

Dommen kommenterer også kontantbetalingen, med en håndskrevet kvittering uten merverdigavgiftsberegning eller spesifikasjoner.

LES OGSÅ: – Korrupsjon er ikke tilstrekkelig bevist

Kjente til saksbehandlingsrutiner

Retten trekker fram mange momenter som taler for at mannen handlet forsettlig, og ikke bare uaktsomt, som i tilfelle ville medført frifinnelse.

I tillegg legger retten vekt på at tiltalte ikke kan være helt uten kunnskaper og erfaringer om ordinære og generelle saksbehandlingsrutiner. I sin forklaring hevdet han hadde ikke hadde peiling på slikt.

Han var også på den tiden eier av flere leiligheter for utleie og hadde søkt lån for å finansiere disse leilighetene, påpeker tingrettsdommer Anne Kristin Vike i domspremissene.

I den første saken hvor en utbygger sto tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon delte tingretten seg. Flertallet, fagdommer og en av meddommerne kom til at mannen var skyldig.

Denne dommen er anket til lagmannsretten.

Neste uke møter den tredje utbyggeren i retten.

Korrupsjonssaken

To byggesaksarbeidere i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon.

De ble pågrepet i januar 2016.

Rettssaken mot de to byggesaksbehandlerne starter 9. januar 2018. Det er satt av fire uker til saken.

Den kvinnelige byggesaksbehandleren (59) regnes som hovedperson, og hun er tiltalt for 30 tilfeller av grov korrupsjon. Den mannlige kollegaen (46) er tiltalt for medvirkning i 16 av dem.

Kvinnen skal ifølge tiltalen ha mottatt rundt 1,2 millioner for sine tjenester. Kollegaen skal ha fått 115.000 fra kvinnen for å formidle kontakt med utbyggere.

Tiltalen omfatter 30 tilfeller av grov korrupsjon, og involverer 28 utbyggere. De er siktet/tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon.

Så langt er ni utbyggere dømt. Åtte av dommene er anket. Bare i en sak har et ektepar tilstått.

Strafferammen for grov korrupsjon og medvirkning til dette er ti års fengsel.

Artikkeltags