Kjemper beinhardt for frifinnelse

FORSVARER: Advokat Svein Duesund mener tiltalte må frifinnes, fordi han betalte for arkitektarbeid og ikke godkjenning av byggesøknad.

FORSVARER: Advokat Svein Duesund mener tiltalte må frifinnes, fordi han betalte for arkitektarbeid og ikke godkjenning av byggesøknad. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Oppdelingen fra en til to leiligheter har kostet en drammensmann i 20-årene dyrt: Korrupsjonsanklage og nesten en million kroner. Advokat Svein Duesund sparer ikke på forsvarerkruttet.

DEL

DRAMMEN: Mannen erklærte seg ikke skyldig da ankesaken begynte i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen.

LES OGSÅ: Alt om korrupsjonssaken

Første ankesak

Mannen i 20-årene ble i fjor vår dømt til fem måneders fengsel for medvirkning til grov korrupsjon. Tingretten fant det bevist at han betalte den kvinnelige byggesaksbehandleren 10.000 kroner for å få godkjent oppdeling av førsteetasje i boligen han eide til to leiligheter. Dermed var det tre utleieboliger i huset.

Mannen anket dommen, og blir den første av de korrupsjonsdømte utbyggerne som får prøvd sin sak i en høyere rettsinstans.

LES OGSÅ: Tiltalt utbygger: – Hun skulle ordne alt. Jeg har ikke peiling på sånne ting

Fikk avslag først

I lagmannsretten gjentok han sin forklaring fra tingretten. Mannen holder fast på at han betalte kvinnen for arkitekttjenester. Det var et lite oppdrag, med endring av noen tegninger som en annen arkitekt først hadde laget.

Samarbeidet med denne første advokaten ble avsluttet, etter at byggesaken ikke ble godkjent og klagen til Fylkesmannen avslått.

Så, i 2014 ble det fart i sakene, etter at han via en kompis kom i kontakt med den korrupsjonssiktede byggesaksbehandleren, som drev arkitektfirma på si. Kompisen som formidlet kontakt er også siktet for medvirkning til grov korrupsjon.

LES OGSÅ: Knusende dom i korrupsjonssaken

Har kostet dyrt

Etter at korrupsjonssaken sprakk og mannen fikk brev fra kommunen om at tillatelsen var ugyldig, har han tilbakeført førsteetasje til én boenhet. Han bor nå selv i huset.

Forsvarer Svein Duesund ville vite hvor mye alt med bygging og tilbakeføring har kostet ham.

– 800-900.000 kroner, svarte mannen.

LES OGSÅ: Byggesaksbehandler skal vitne i første ankesak i korrupsjonssaken

Stusset ikke på noe

Mannen sa i sin forklaring at han ikke stusset på at det var oppført ansvarlig søker og andre ansvarshavende han ikke ante hvem var på byggetillatelsen.

Kvinnen, i kraft av å være arkitekt, skulle ordne alt. Han visste ikke at hun var byggesaksbehandler før han fikk byggetillatelsen, signert av henne, forklarte han.

Da han spurte arkitekten om det, sa hun at det var ikke noe problem.

Han tenkte ikke mer over det, og kontaktet henne igjen da snekkeren som skulle gjøre ombyggingsarbeidet sa at han trengte en igangsettingstillatelse.

Det avtalte beløpet på 10.000 kroner betalte han kontant til henne da søknaden ble sendt inn, forklarte mannen. Han fikk en håndskrevet kvittering, men den har er blitt borte, svarte han på spørsmål om han har kvitteringen. Noen faktura fikk han aldri.

Byggesaksgebyr ble aldri betalt, fordi byggesaksbehandleren ikke meldte internt i kommunen at det skulle faktureres. 

LES OGSÅ: Knusende dom i korrupsjonssaken

AKTORATET: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten og politiadvokat Hans Lyder Haare.

AKTORATET: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten og politiadvokat Hans Lyder Haare. Foto:

Betalt ja – men for hva?

Mannen på tiltalebenken bestrider ikke å ha betalt kvinnen penger, men det var altså for arkitektarbeid og ikke godkjenning av byggetiltak, vil forsvarer Svein Duesund argumentere for.

Den kvinnelige byggesaksbehandleren (59) ble like før påske dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon og dokumentfalsk. Den mannlige kollegaen (46) ble dømt til fengsel i tre og et halvt år for grov korrupsjon. Begge har anket tingrettsdommen.

At kvinnen har gjort noe galt, betyr ikke at utbyggerne har gjort det, påpekte advokat Duesund i sine innledende kommentarer.

Der gjorde han rede for hvorfor det er anket over skyldspørsmålet i tingrettsdommen.

Mener dommen må oppheves

Duesund mener også tingrettsdommen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil.

Saksbehandlingsfeilene går i første rekke ut på at han som forsvarer ikke fikk alle dokumentene i hele korrupsjonskomplekset før tingrettsbehandlingen. De fikk han først etter en kjennelse i lagmannsretten lenge etter at sakene han var forsvarer i hadde vært oppe i tingretten.

Videre har ikke de to byggesaksbehandlerne forklart seg i utbyggersakene, og det er feil rekkefølge.

Advokat Duesund mener de to byggesaksbehandlerne skulle vært ført for retten før utbyggerne.

Saken fortsetter under bildet

LEDER FORHANDLINGENE: Lagdommer Halvor Aas (i midten) har satt retten, hvor en jury bestående av fem menn og fem kvinner skal avgjøre skyldspørsmålet.

LEDER FORHANDLINGENE: Lagdommer Halvor Aas (i midten) har satt retten, hvor en jury bestående av fem menn og fem kvinner skal avgjøre skyldspørsmålet. Foto:

Vitner og telefonopptak

Advokat Svein Duesund har stevnet begge byggesaksbehandlerne som vitner.

Det samme gjelder flere andre korrupsjonsdømte utbyggere, som også har anket dommene. De har alle fortalt det samme, de betalte for arkitektarbeid.

Aktors vil spille av opptak av telefonsamtaler, som hun mener viser at mannen visste at det ikke var bare arkitekttjenester han betalte kvinnen for.

Knallhard utspørring

På første dag i retten var tidligere byplansjef Hilde Haslum innkalt som vitne.

Forsvarer Svein Duesund var beinhard i utspørringen av Haslum, både når det gjelder formaliteter innen byggesaker, habilitet i forbindelse med oppfølging av korrupsjonssakene og andre forhold.

Duesund tok også for seg granskningsrapporten til Deloitte Advokatfirma, hvor byggesaks- og byplanledelsen fikk hard medfart.

Haslum sa i et av sine svar på spørsmålene fra Duesund at en slik granskning handler om å finne feil og svarteper-er.

Også i tidligere vitneforklaringer har den tidligere byplansjefen påpekt at slike granskninger har metodiske svakheter.

Lekfolk avgjør skyldspørsmålet

Det er en jury på ti lekmedlemmer som skal avgjøre skyldspørsmålet. Juryordningen ble opphevet fra 1. januar 2018, men i saker som ble anket før nyttår skal den gamle ordningen gjelde.

Dermed er det fem kvinner og fem menn som skal avgjøre om mannen er skyldig eller ikke i medvirkning til grov korrupsjon. Juryen (lagretten) valgte Lars Jørgen Løland som ordfører.

Artikkeltags