Knusende dom i korrupsjonssaken

FULL SEIER OG LITT TIL: Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten forlater rettssalen etter at Drammen tingrett avsa dommen, som er mye strengere enn aktors påstand.

FULL SEIER OG LITT TIL: Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten forlater rettssalen etter at Drammen tingrett avsa dommen, som er mye strengere enn aktors påstand. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Den kvinnelige korrupsjonstiltalte byggesaksbehandleren ble dømt til fengsel i seks år, to år mer enn aktors påstand. Den tiltalte ekskollegaen fikk tre år og seks måneder, halvannet år mer enn påstanden.

DEL

DRAMMEN: Tingretten har avsagt en knusende dom mot de to korrupsjonstiltalte byggesaksbehandlerne i Drammen.

Den mannlige tiltalte (46) holdt hendene foran ansiktet en stund og var åpenbart fortvilet da dommer Lars Edvard Landsverk begrunnet hvorfor tingretten satte opp straffen i forhold til aktors påstand.

LES OGSÅ: Alt om korrupsjonssaken

Saken fortsetter under bildet

OVERRASKET: Mannens forsvarer, advokat Inga Laupstad sier at resultatet er overraskende. Nå skal hun og klienten avgjøre om dommen skal ankes.

OVERRASKET: Mannens forsvarer, advokat Inga Laupstad sier at resultatet er overraskende. Nå skal hun og klienten avgjøre om dommen skal ankes. Foto:

– Et overraskende resultat

Da hadde 46-åringen lenge skjønt hvilken vei det bar.

Det ble tidlig klart at det gikk mot domfellelse for begge, da tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk begynte opplesingen av dommen onsdag morgen. Den mannlige byggesaksbehandleren er dømt for 15 tilfeller av grov korrupsjon.

– Det var et overraskende resultat at retten går så langt over påstanden, sier forsvarer Inga Laupstad, og er forøvrig ordknapp om dommen.

Saken fortsetter under bildet

LANGER UT: Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen mener dommen er milevidt fra rimelig og rettferdig.

LANGER UT: Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen mener dommen er milevidt fra rimelig og rettferdig. Foto:

– Et «lokal-tillegg»

46-åringen tok betenkningstid i utgangspunktet, men allerede nå er det klart at han vil anke dommen.

Det bekrefter hovedforsvarer Mette Yvonne Larsen.

–  Det er ingen grunn til å ikke anke en dom som er så mildevidt fra det som er rimelig og rettferdig, sier Larsen. Hun reagerer sterkt på at straffen er satt opp så mye fra aktors påstand, og mener også medvirkningsvurderingen i dommen er feil.

– Min klient var innstilt på å legge dette dette bak seg og komme videre hvis dommen var rimelig og rettferdig, sier advokat Larsen og mener Drammen tingrett prøver å innføre en ny rettspraksis.

– Det tror jeg ikke denne saken kan brødfø, rett og slett. Derfor blir det greit å få prøvd denne saken i en høyere rettsinstans, borte fra det lokale tilsnittet, sier Mette Yvonne Larsen og mener det nærmest er et "lokal-tillegg" retten har lagt seg på i dommen.

Dommen slår fast at mannen har hatt 115.000 kroner i fortjeneste på korrupsjonsvirksomheten. De pengene skal inndras.

«Det legges til grunn at (..., tiltaltes nav, red. anm.) har vært en viktig brikke i korrupsjonshandlingene. Dels har han gjennom formidling fra sitt nettverk vært sentral for at handlingene i det hele tatt ble gjennomført», skriver tingretten om hans rolle.

LES OGSÅ: 50 tiltalepunkter mot korrupsjonssiktet byggesaksbehandler

Saken fortsetter under bildet

ANKER: Advokat Lars Christian Sunde er forsvarer for den 59 år gamle kvinnen, som umiddelbart sa at hun anker dommen.

ANKER: Advokat Lars Christian Sunde er forsvarer for den 59 år gamle kvinnen, som umiddelbart sa at hun anker dommen. Foto:

Skuffet og uenig

Den kvinnelige kollegaen (59) satt tilsynelatende rolig på tiltalebenken mens dommer Landsverk helt fra start knuste håpet om frifinnelse.

Hun noterte flittig i boken sin, slik hun gjorde daglig under rettsforhandlingene.

Hun gjorde det umiddelbart klart at hun anker dommen.

– Hun er ikke enig i dommen, sier forsvarer Lars Christian Sunde, og har heller ikke mange ord å si etter at dommen er falt.

Kvinnen er uenig både i skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Begge deler blir tema når saken kommer opp i lagmannsretten.

«Skuffet» og «uenig», blir en slags konklusjon på de få ordene vi får ut av advokat Sunde.

Kvinnen er dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon, og 19 tilfeller av dokumentfalsk i forbindelse med at hun misbrukte en håndverker som ansvarlig søker.

Tingretten mener kvinnens fortjeneste på korrupsjonsvirksomheten er 1,24 millioner, som skal inndras.

LES OGSÅ: I moskeen: Tommel opp for byggesaksbehandleren

Ble ikke trodd

Ingen av de to ble trodd av retten. Gang på gang skriver retten at deres forklaringer ikke er troverdig, og ikke blir festet lit til.

Telefonopptak som ble spilt av i retten er tillagt stor vekt i dommen.

Dette er opptak fra kommunikasjonskontrollen på de to mens de ble etterforsket, og ikke visste at politiet fulgt med på alt de sa og gjorde.

Det er bevist ut over enhver rimelig tvil at de har gjort seg skyldig i grov korrupsjon eller medvirket til det, mener retten.

LES OGSÅ: – Byggesaksbehandleren fortalte om press fra landsmenn

Saken fortsetter under bildet

IKKE I TVIL: Tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk (i midten) og meddommerne mener det er hevet over enhver rimelig og foruftig tvil at de to tiltalte byggesaksbehandlerne har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

IKKE I TVIL: Tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk (i midten) og meddommerne mener det er hevet over enhver rimelig og foruftig tvil at de to tiltalte byggesaksbehandlerne har gjort seg skyldig i grov korrupsjon. Foto:

Var sammen om det

Retten mener mannen som formidlet oppdragene til kollegaen sin visste fullt ut hva han var med på.

Betalingen hun fikk fra utbyggere var for å behandle sakene og få gjennom byggesøknadene, ikke arkitektarbeid, slik hun forklarte i retten.

46-åringen hadde en aktiv rolle med å skaffe kundene, mener retten. De to hadde et nærmere forhold enn de ga uttrykk for i retten, mener dommerne.

LES OGSÅ: Prentet frifinnelsesgrunner inn i dommerne

Ingen formildende omstendigheter

Retten finner ingen formildende omstendigheter for noen av dem, heller ikke helseplager i mannens nærmeste familie.

Hans forsvarer mente stor medieomtale måtte tillegges vekt, men retten er uenig i det.

For kvinnen fant derimot retten skjerpende omstendigheter. At hun fra før er dømt for trygdebedrageri, og drev det retten mener er systematisk virksomhet over tid er lagt vekt på.

«Handlingene som retten finner bevist framstår som systematisert over tid. Hun har misbrukt andre mennesker, for eksempel gjennom bruk av navnet til (..., håndverkerens navn, red. anm.), overordnede og kolleger. Dette viser et fast forsett hvor det ikke var tvil om at formålet var økonomisk vinning», skriver tingretten i dommen.

– Baner vei for strengere straffer

Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten la ned påstand om fire års fengsel for kvinnen og halvparten for mannen, basert på høyesterettspraksis.

Tingretten mener imidlertid at tidligere korrupsjonsdommer i Høyesterett ikke kan brukes for å fastsette straffenivået, fordi ingen av dem er sammenlignbare med denne saken.

- Jeg er tilfreds med at retten har vurdert det slik. Dette baner vei fra domstolene for strengere straffer på dette feltet, sier aktor Stoltz Wennersten.

Hun og medaktor Hans Lyder Haare la ikke skjul på at de er svært godt fornøyd med dommen.

Fornøyd ordfører

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) har følgende kommentar til dommen:

– Jeg ser at tingretten, gjennom å dømme de tiltalte til strengere straffer enn aktoratet hadde lagt ned påstand om, har lagt vekt på hvor ødeleggende korrupsjon er for samfunnet og hvordan det undergraver den tilliten til systemet vi er avhengig av. Korrupsjon er svært alvorlig og straffes hardt. Det viser denne dommen, skriver Opdal Hansen i en e-post til Drammens Tidende.

Trond Julin, rådmann i Drammen, har ingen kommentar til dommen.

Første ankesak over påske

Med unntak av et ektepar som tilsto medvirkning til grov korrrupsjon, har alle utbyggere som har blitt dømt anket dommen.

Rett over påske kommer den første ankesaken opp i lagmannsretten.

– Jeg er veldig spent på å lese dommen, sier advokat Svein Duesund, som er forsvarer for den første utbyggeren som skal prøve sin sak i en høyere rettsinstans.

Han kjenner til den strenge dommen, og mener det ikke har noen direkte betydning for ankesakene at de to byggesaksbehandlerne ble dømt for grov korrupsjon.

Artikkeltags