Radbrekket politiets korrupsjonsetterforskning

Første anke i korrupsjonssaken i Drammen kommune starter opp i lagfmannsretten

Første anke i korrupsjonssaken i Drammen kommune starter opp i lagfmannsretten Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Alt har gått galt i korrupsjonsetterforskningen, sa forsvarer Svein Duesund i lagmannsretten og la hovedskylden på politibetjenten som avhørte hans klient.

DEL

DRAMMEN: Ankesaken mot mannen som i fjor vår ble dømt til fem måneders fengsel ble avsluttet med aktors og forsvarers sluttinnlegg torsdag.

Mannen anket dommen, og er den første utbyggeren i korrupsjonssaken som får prøvd sin sak i lagmannsretten.

LES OGSÅ: Alt om korrupsjonssaken

– Kjernen ligger hos politibetjenten

Forsvarer, advokat Svein Duesund, la bredsiden til i sitt innlegg, og rettet skytset mot politiet og etterforskningen i korrupsjonssaken. Alt har gått galt, mente Duesund og spurte retorisk:

– Hva er forklaringen på hvorfor det har gått så langt?

Forsvareren mente å ha svaret på det.

Kjernen ligger hos politibetjenten som avhørte hans klient, sa Duesund og viste til politibetjentens vitneforklaring i retten.

Der svarte han etter Duesunds oppfatning på en måte som forklarer hvorfor det har gått så galt.

Politibetjenten har misforstått korrupsjonsbestemmelsen og begrepet fordel, hevdet forsvareren.

LES OGSÅ: Knusende dom i korrupsjonssaken

– Politiet har hatt skylapper

Advokat Duesund hevdet at politiet har hatt skylapper i etterforskningen, og bare lett etter det som taler mot de siktede utbyggerne.

Det er ifølge forsvareren gjort en rekke saksbehandlingsfeil i forbindelse både med avhør og behandlingen i tingretten.

– Det er først disse tre dagene i lagmannsretten denne saken blir belyst ordentlig, sa Svein Duesund.

LES OGSÅ: Kjemper beinhardt for frifinnelse

Tilbakeviste beskyldningene

Aktor, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten tilbakeviste i sin replikk at politi og påtalemyndighet jobber slik advokaten hevdet.

Når det gjelder misforståelse av korrupsjonsbestemmelsene hos politibetjenten, som Duesund hevdet, påpekte Stoltz Wennersten at det er hun som har vurdert bevisene og tatt ut tiltale.

– Vi bestreber oss på å vurdere hver sak så objektivt og korrekt som mulig, sa medaktor, politiadvokat Hans Lyder Haare etter skyllebøtten fra advokat Duesund.

LES OGSÅ: Til frontalangrep på byggesaksavdelingen

Saken fortsetter under bildet

HAR GJORT SITT: Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten (f.v.), medaktor Hans Lyder Haare, bisitter Håvard Sand, advokat Svein Duesund og advokat Håkon Engebakken Duesund.

HAR GJORT SITT: Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten (f.v.), medaktor Hans Lyder Haare, bisitter Håvard Sand, advokat Svein Duesund og advokat Håkon Engebakken Duesund. Foto:

– Ikke et eneste bevis

Spørsmålet er om utbyggeren har gitt den kvinnelige byggesaksbehandleren (59) en utilbørlig fordel i anledning hennes stilling.

Forsvarer Duesund mente påtalemyndigheten ikke har brakt et eneste bevis til torgs for at det her er gitt en fordel.

– Byggesaksbehandleren har ikke fått noen fordel i anledning stillingen. Det var arkitektarbeid hun fikk betalt for, var forsvareren klar på.

Svein Duesund la også mye vekt på kravet om at tiltalte handlet med viten og vilje, altså hadde forsett.

– Det fins ikke bevis på at han hadde det. Det er mange gjerder dere må over for å kunne svare ja på skyldspørsmålet. Da må dere være uenig med meg på alle punkter, sa forsvareren henvendt til juryen.

LES OGSÅ: Byggesaksbehandler «frikjente» alle utbyggerne

– Alle er ikke lurt

Bevisene og omstendighetene tilsier at den korrupsjonstiltaltes forklaring ikke er troverdig, sa aktor Anne Christine Stoltz Wennersten i sin prosedyre.

Hun mente det er bevist utover enhver rimelig tvil.

– Det var en underforstått avtale dem imellom helt fra start, sa aktor og mente tiltaltes forklaring om at det var arkitekttjenester han betalte henne 10.000 kroner for ikke er troverdig.

– Alle utbyggere er ikke lurt, som forsvarer vil si i sin prosedyre, sa aktor før advokat Svein Duesund slapp til.

Den tiltalte fikk anledning til en sluttkommentar. Han sa at han opplevde behandlingen mye bedre i lagmannsretten enn i tingretten.

I juryens hender

Nå trekker juryen (lagretten), bestående av ti lekpersoner, seg tilbake og skal avgjøre skyldspørsmålet.

Minst sju av jurymedlemmene må svare ja på spørsmålet om tiltalte har gitt byggesaksbehandleren en utilbørlig fordel for at lagretten kan svare ja på spørsmålet om skyld.

I sin rettsbelæring til juryen gikk lagdommer Halvor Aas langt i å nevne momenter som tilsier tvil om skyldspørsmålet, men understreket at det er juryen som skal vurdere bevisbildet og om mannen har handlet med forsett.

Advokat Duesund la ikke skjul på at han var svært godt fornøyd med rettsbelæringen.

Juryens beslutning faller i løpet av dagen.

Artikkeltags