100 millioner mer i bykassen

FORNØYD: Drammensordfører Tore Opdal Hansen synes 100 millioner mer høres bra ut.

FORNØYD: Drammensordfører Tore Opdal Hansen synes 100 millioner mer høres bra ut. Foto:

Drammen kommune får 100 millioner mer å rutte med neste år. Men det er Lier som får den største prosentvise økningen av i frie midler.

DEL

DRAMMEN: Statsbudsjettet angir hvor mye penger kommunene kan regne med å få fra staten neste år. For Drammens del er anslaget på tett opp mot 3,664 milliarder.

Det er en økning på 100 millioner, eller 2,8 prosent.

Ingen store overraskelser

– Forslaget til statsbudsjett er i hovedsak i samsvar med forventningene, og inneholder ingen store overraskelser, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H).

Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til kommunens inntektsutvikling som følge av lavere befolkningsvekst enn det som hittil har vært lagt til grunn, påpeker Opdal Hansen.

– Regjeringen varsler imidlertid en betydelig økning i årets skatteanslag. Dette forventes å gi økte skatteinntekter til Drammen kommune i 2017, sier ordføreren.

Av nye tiltak registrerer han med glede at regjeringen forsterker satsingen på tidlig innsats i skoler og barnehager med i alt 200 millioner kroner.

– Dette har vi lenge vært opptatt av i Drammen, og nå får vi litt drahjelp, sier Tore Opdal Hansen.

LES OGSÅ: Nesten ti millioner til Fjell

Saken fortsetter under bildet

MER ARMSLAG: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er fornøyd med statsbudsjett-forslaget, som gir Lier litt mer økonomisk armslag.

MER ARMSLAG: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er fornøyd med statsbudsjett-forslaget, som gir Lier litt mer økonomisk armslag. Foto:

– Gir oss mer armslag

Lier kan begynne å planlegge med nesten 1,4 05 milliarder i frie midler. Det er 3,0 prosent økning, som i kroner og øre utgjør 40,8 millioner.

Dermed er Lier budsjettvinneren i Buskerud når det gjelder frie midler fra staten

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er ikke uventet strålende fornøyd.

– Dette gir oss litt mer armslag. Men samtidig blir det viktig å ha en nøktern og prioritering med de utfordringene vi har foran oss, sier Ringdal, blant annet med tanke på eldrebølgen som kommer feiende også over Lier.

Kommunen må berede grunnen til å takle helse- og omsorgsutfordringene som venter, så noen fest blir det ikke i budsjettvinner-kommunen, slår ordføreren fast.

Reddes av kommunesammenslåingen

For Nedre Eiker foreslås det en økning på 33,4 millioner, det vil si en økning på 2,7 prosent.

– Kommunesammenslåingen redder oss, slår ordfører Bent Inge Bye (Ap) fast.

Men av denne økningen går langt fra alt i kommunekassen til fritt bruk neste år, slik at det blir svært tøft å sy sammen 2018-budsjettet, ifølge Bye.

– Vi mangler penger, slår han fast.

Hvor mye som mangler har man ikke finregnet på ennå.

Øvre Eiker får bare 2,2 prosent økning, eller 21,1 millioner.

– Ikke godt nok

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) er langt fra fornøyd med kommuneøkonomi-opplegget i statsbudsjettet.

– Det er ikke godt nok. Det blir ikke noe kvalitetsløft med dette, mener Gharahkhani.

Fordelt på landets kommuner monner ikke pengene som bevilges til tidlig innsats, for å få på plass flere lærere i skolen og flere ansatte i barnehagene. Gharahkhani mener at regjeringen heller ikke tar på alvor at det vil trengs mange flere hender i eldreomsorgen fordi det blir flere eldre.

– Økningen i de frie midlene blir spist opp av den demografiske veksten, sier Ap-representanten.

Lundteigen er ikke imponert

Sp-representant Per Olaf Lundteigen er heller ikke imponert. Han påpeker at det er ingen realvekst i kommunebudsjettet. Økningen spises opp av flere eldre, pensjon og øremerkede midler.

Lundteigen reagerer også på fordelingen kommunene imellom, hvor økningen spriker mellom 1,3 prosent til Sigdal og 3,0 prosent til Lier.

Videre er Lundteigen bekymret for at det er foreslått bare 100 millioner i økning til fylkeskommunene totalt. Det vil bety at det ikke er penger til vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, mener han.

Fornøyd med økningen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre-representant på Stortinget, er imidlertid fornøyd med økningen i de frie inntektene til kommunene.

– Regjeringen følger opp store og tunge satsinger med øremerkede midler, mener Ørmen Johnsen, som nå sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Store satsinger er blant annet psykisk helse og rus, samt barnevern, som kommunene nå får mer ansvar for.

Artikkeltags