DRAMMEN/LIER: I dag kl. 09.00 startet meklingen om fjordbyen på Lierstranda.

Lier støtter Gjelstens planer om en miljøvennlig by med 1000 boliger, men  Drammen kommune har protestert heftig på planene. De frykter trafikkproblemer og mener man må vente plassering av ny godsterminal er avklart.

Det var derfor ventet hard tautrekking under møtet. Men slik ble det ikke.

Inngår avtale

Da møtet startet, fortalte ordfører Tore Opdal Hansen overraskende at Drammen og Lier var blitt enige om en avtale. Avtalen innebærer at Drammen trekker sin innsigelse mot at de skal samarbeide om helhetlige areal- og transportløsninger.

Avtalen er signert av de to ordførerne - Tore Opdal Hansen og Ulla Nævestad. De to  har hatt dialog om Lierstranda en tid. De ba rådmennene sine om å forhandle fram en avtale, som ble klar i går.

-Dette området henger så nøye sammen at vi må se det under ett, sier Nævestad.

-Jeg er veldig tilfreds med at vi kan samarbeide om løsninger både når det gjelder trafikk og byutvikling, sier Opdal Hansen.

Knute på tråden

Striden om Lierstranda har lenge vært en knute på tråden mellom de to Høyre-ordførerne. Nå er begge glade for at konflikten er løst.

-Nå gleder vi oss til å finne fram til fornuftige helhetlige løsninger. Dette vil bygge elvebyen og fjordbyen sammen, sier Opdal Hansen.

Resultatene av samarbeidet skal legges fram for kommunestyrene i Drammen og Lier innen utgangen av juni.

Flere innsigelser

Selv om Drammen trekker innsigelsen står de andre protestene fortsatt ved lag. Fylkesmannen, Jernbaneverket, Statens vegvesen trekker ikke innsigelsene.