OSLO/DRAMMEN/LIER: Forbrukerrådet har nylig gransket NSBs «buss for tog»-tilbud, som rammer de fleste togpassasjerene på Østlandet i sommer. Og resultatet er ikke oppløftende lesning.Rapporten baserer seg på både reiseopplevelsen og informasjonen som blir gitt under 30 buss for tog-reiser denne uken, og resultatet slår klart og tydelig fast: Tilbudet er for dårlig.

- Reisene er for dyre, det tar for lang tid og hensynet til passasjerne må bli bedre, mener forbrukerrådet.

LES OGSÅ: NSB hadde satt opp for få busser - igjen

- Etterlyser reduserte priser

Alt i alt konkluderer forbrukerrådet med at togpassasjerene får et dårligere reisetilbud mens jernbaneverket oppgraderer jernbanen i Oslo-området i sommer.

– NSB burde ikke kalle det ”buss for tog”, men «buss og tog». De opptrer som de er to forskjellige selskap, ett som kjører buss mellom togstasjoner og ett som kjører tog, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet reagerer dessuten på at NSB ikke reduserer prisene sine i ukene med «buss for tog», i motsetning til Flytoget.

– Vårt inntrykk er dessverre at NSB er mer opptatt av å få pengene fra passasjeren enn at passasjeren kommer frem når de skal.

LES OGSÅ: Togpendlere fraktet i godsvogn

- Tar ikke samfunnsansvar

Forbrukerrådet opplevde betraktelig lengre reisetid enn den kunne vært med mer sammenhengende transport under undersøkelsen.

– Det oppstår problemer når bussene enten ikke kommer frem i tide, eller når passasjene ikke finner frem til sin overgang på stasjonsområdet. For dem har reisetiden blitt betraktelig lengre enn den kunne vært med mer sammenhengende transport, sier Rygg.

Hun slår fast at NSB fortsatt har et reserveløsningssystem som er tilpasset best mulig for NSB, og ikke for de reisende.

– Vi har dessverre hatt for mange negative opplevelser.  Vi må kunne forvente at det går på skinner, også på veiene. Man kunne tenke seg at de tok et samfunnsansvar og informerte om andre reisealternativ. Det gjør de heller ikke, og i stedet blir reisen både lang og oppstykket, konkluderer Rygg.

LES OGSÅ: Toget kjørte fra konduktøren

NSB: - Kundene bestemmer selv

Ifølge VG har NSB mottatt rundt 200 klager i løpet av de første dagene i årets buss-for-tog-sesong. Kommunikasjonssjef i NSB, Aage Christoffer Lundeby, har følgende svar på kritikken fra forbrukerrådet:

- Når det gjelder pris får folk mulighet til å komme seg frem, og prisen og det reduserte tilbudet er godt kommunisert på forhånd. Da mener jeg det er opp til hver enkelt å vurdere hva man vil betale for, sier Lundeby til VG.

LES OGSÅ:
Lokføren glemte å stoppe i Sandvika