– Pendlere foretrekker toget

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Pendlere utenfor Oslo vil foretrekke tog fremfor bil dersom forholdene legges til rette for det, viser to nye rapporter.

DEL

OSLO: På spørsmål om det er vei- eller jernbaneutbygging som bør prioriteres svarer 73 prosent av pendlerne jernbane – også foran en bedring av busstilbudet.Det viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) der pendlere i det såkalte intercitytrianglet, mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien har svart, skriver Aftenposten.

LES OGSÅ: Togpendlere fraktet i godsvogn

Selv 44 prosent av dem som i dag bruker bil, mener togtilbudet er viktigere enn bedre veier for å dekke deres transportbehov til arbeidet, ifølge undersøkelsen.
Ifølge en rapport gjort av Vista Analyse for Naturvernforbundet vil en «veipris» på 50 øre per person per kilometer øke antall togpassasjerer mellom Sande og Drammen fra 1,9 millioner i 2008 til cirka 4,7 millioner i 2025.

LES OGSÅ: Flere tog i rute for fem år siden

Naturvernforbundet hevder dette vil føre til en økning på 220.000 biler i året i 2025, sammenlignet med 2008, i stedet for rundt 2 millioner flere biler. Da er det også tatt hensyn til befolkningsveksten.

TØI mener forbedringen av togtilbudet har en vært en viktig faktor for flyten av arbeidskraft og for at osloregionen har vokst. En full utbygging av dobbeltspor vil medføre en ytterligere utvidelse.

Rapportene blir, ifølge avisen, tatt hensyn til når regjeringen utformer sin neste store transportplan for Norge.

Artikkeltags