DRAMMEN / LIER / NEDRE EIKER: Til høsten starter utredningen av bybane/bussmetro.– Vi gleder oss til å gå i gang med denne utredningen. En bussmetro vil kunne ta opp veldig mange reisende på strekningen, sier samferdselssjef i Buskerud Gro R. Solberg.

Og det er nok bybane på hjul i form av bussmetro som er det mest sannsynlige. For ifølge Solberg er bane på skinner mye dyrere.

Aktuell strekning

Ifølge Buskerudby-sekretariatet er denne strekningen aktuell for bussmetro: Lierstranda (ny stasjon)-Bragernes-Rosenkrantzgata-Solbergelva-Krokstadelva-Mjøndalen stasjon.

Samferdselssjefen i fylkeskommunen vil imidlertid ikke si noe sikkert om traseen før utredningen foreligger. Hun mener det ikke er gitt at det blir Rosenkrantzgata, med egne bussfelt.

Studien kan vise andre og bedre løsninger. Det har vært snakk om bybane helt til Hokksund. Den tanken er forlatt i denne omgang.

LES OGSÅ: Bybane på hjul kan være klar for bompengene

– En veldig god idé!

Det sier Lasse Fridstrøm om bussmetro-planene. Fridstrøm er forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI). Han har ledet det store forskningsprosjektet Tempo, som har sett på hvilke tiltak som virker og ikke virker for et mer miljøvennlig transportsystem.

Tempo-rapporten ble lagt fram for kort tid siden, og en av konklusjonene er at pisken er mer effektiv enn gulroten for å få ned utslippene.

Avgifter og restriksjoner på bil har større effekt enn god og billig kollektivtransport. Likevel mener Fridstrøm at bussmetro er bra.

Mer effektivt

– Bybane på hjul kan lokke flere over på kollektivtrafikk. Bussmetro kan være et mer effektiv klimatiltak enn å bygge jernbane, sier Fridstrøm.

Det begrunner han med at bussmetro er mer fleksibelt og har flere stopp i nærheten av der folk bor eller jobber enn jernbanen.

– God fremkommelighet er det som gjør bussmetro til et godt produkt, sier Fridstrøm.

LES FLERE SAKER PÅ DT+ HER