LIER/DRAMMEN: 20-åringen knivstakk en da 16 år gammel jente på St. Hallvard videregående skole 4. september i fjor. Skadene var så alvorlige at jenta holdt på å dø. Han ble derfor tiltalt for drapsforsøk.

– Det var bare tilfeldigheter at hun ikke ble drept. Det var en grufull og hensynsløs handling, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins. Jenta hadde dødd hvis hun ikke hadde fått medisinsk hjelp raskt, antakelig dreide det seg bare om minutter ifølge statsadvokaten.

LES OGSÅ:  – Jeg kunne vært død

-Overveid handling

Fredag ble rettssaken avsluttet med statsadvokatens forslag om hva slags straff tiltalte bør få. Hun mener at han bør dømmes til ni års forvaring for drapsforsøk.

Hun er ikke i tvil om at tiltalte hadde til hensikt å drepe, selv om han selv sier at han bare ville skremme.

– Etter mitt syn er det ikke mulig at denne handlingen var uttrykk for noe annet enn et ønske om å drepe. Han stakk til kniven brakk, sa Gjøslien Martins.

Etter den nye straffeloven kan drapsforsøk dømmes like strengt som drap. Tidligere ble drap vurdert ut ifra om det var overlagt eller forsettlig. Dette er ikke videreført i den nye straffeloven, men det skal legges vekt på om det er overlagt eller skjerpende omstendigheter. Aktor mener at drapsforsøket var overlagt og at det var skjerpende omstendigheter.

– Han tok med seg kjøkkenkniv hjemmefra, han tok kollektivtransport til skolen og han oppholdt seg på skolen i en time. Han hadde tid til å tenke, sier Gjøslien Martins. Hun ser ingen formildende omstendigheter.

LES OGSÅ:  -Stakk til kniven brakk

Forvaring

Hun mener at tiltalte bør dømmes til forvaring, i stedet for fengsel. Forvaring brukes når det er fare for gjentakelse, og samfunnet har behov for vern.

– Her er det stor fare for nye voldshandlinger. Han er for farlig, og da vises det særlig til brutaliteten i handlingen. Han har også styrt fornærmede over lang tid med drapstrusler, sa Gjøslien Martins. 

Hun bygger sin påstand på at de psykiatrisk sakkyndige har konkludert med at tiltalte har høy risiko for nye alvorlige voldshandlinger.  De mener blant annet at han har manglende innsikt i voldsproblematikk, ikke tar ansvar for handlingene sine og legger skylden på andre. De mener også at han er narsissistisk og dyssosial.

– Ikke drapsforsøk

Tiltaltes forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, avviser at det var et drapsforsøk.

– Han har hele tiden vært klar på at han ikke hadde tanker om å ta livet av henne, sier Ihlebæk. Ifølge ham hadde tiltalte bare tanker om å skremme, men mistet kontrollen.

Tiltalte har erkjent at han sendt drapstrusler til fornærmede, men advokaten avviser at det viser at han ville drepe henne.

– Det må sees på isolert sett. De kom flere måneder tidligere, sier Ihlebæk.

Advokaten mener at tiltalte kun skal dømmes for grov kroppsskade, som har en lavere strafferamme.

Han mener også at det ikke er grunnlag for forvaring.

- Dette er misbruk av forvaringsinstituttet. Jeg mener vilkårene ikke er tilstede. Han var 19 år på gjeringstidspunktet, og vi er forsiktig med å dømme unge lovbrytere i Norge, sier Ihlebæk.  Han mener det heller ikke er nærliggende fare for nye voldshandlinger, og uttrykte stor skepsis til de sakkyndiges konklusjoner.

Han mener også at guttens oppvekst bør telle formildende. Han har hatt en vanskelig oppvekst hvor han har opplevd sosial utestengelse, få venner og mobbing.

Krever oppreisning

Bistandsadvokat Harald Stabell la på vegne av jenta ned krav om minst 250.000 kroner i oppreisning. Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade. 

Han fremmet ikke noe krav om erstatning dekning av økonomisk tap. Bakgrunnen er at han man foreløpig ikke vet hvilke senskader jenta får eller hvordan det vil påvirke henne senere i livet. Han utelukker imidlertid ikke at et slikt krav vil bli fremmet senere.

Dommen er ventet torsdag 23. august.

LES OGSÅ: Ble kjent med knivstikker på nettet