Gå til sidens hovedinnhold

Høyre vil ikke bygge i marka

Artikkelen er over 10 år gammel

Boligkrisen er alvorlig, men Johan Baumann (H) vil spare Drammensmarka. Det er nok plass til boliger innenfor skoggrensen, mener han.

DRAMMEN: Lørdag skrev Drammens Tidende at eiendomsmegler Geir Asbjørn Dahl i Eiendomsmegler Dahl AS i Drammen mener de folkevalgte i byen bør skyve på markagrensene for å frigjøre tomtearealer til rekkehus- og eneboligbebyggelse.

Del på Facebook

Bakgrunnen for utspillet er at Drammen befinner seg i en boligkrise der antallet boliger til salgs er rekordlavt.

En kjempeutfordring for de folkevalgte, som har forutsatt en sterk befolkningsvekst i årene framover. Men for lite tilbud og stor etterspørsel presser prisene oppover og bremser byens vekst.

Tirsdag i forrige uke; under tittelen «Aldri har det vært færre boliger til salgs», etterlyste derfor samfunnsredaktør Odd Myklebust i Drammens Tidende en boligpolitikk i kommunen. «...så raskt som overhodet mulig», skriver han.

LES OGSÅ: Baumann mektigst i by'n

Like komplisert

Høyres Johan Baumann beskriver boligkrisen i Drammen som en alvorlig utfordring.

Men å flytte på markagrensa er ikke interessant.

– Vi har store nok områder til den boligbyggingen som kreves for å tilfredsstille befolkningsveksten innenfor byggegrensen, forsikrer han.

– Men utbyggingen på Sundland f.eks. står i stampe på grunn av mange aktører og ulike interesser. Ville ikke boligfelt i Drammensmarka vært et alternativ som er enklere å realisere?

– Nei. Å bygge ut områder som ligger utenfor markagrensa krever like mye endringer i infrastruktur. Skal man bygge i Konnerudmarka må man f.eks. ha på plass en helt ny Konnerudnedføring. Og skal man bygge i Drammensmarka på Åssiden krever det også store infrastrukturelle tiltak.

LES OGSÅ: Venstres drøm om en fjordby

Valgkampsak

Baumann innrømmer å ha mottatt et par henvendelser om utbygging i marka gjennom årenes løp, men det har aldri vært aktuelt.

Han mener det er viktig å beholde Drammensmarka slik den er i dag.

– Så lenge jeg har vært i politikken har det vært tverrpolitisk enighet om at det er viktig å bevare marka. Det å ha nærfriluftsliv er en gode og en kvalitet ved det å bo i Drammen. Det har aldri vært stort press på oss for å endre det, forteller han.

Baumann forsikrer imidlertid om at boligpolitikk vil være et viktig tema i den forestående valgkampen.

– Dette er en alvorlig utfordring, som vi i Høyre vil ta skikkelig tak i. Vi går til valg på at vi skal få til en ny giv i boligpolitikken i Drammen.

Fortetting i byen

Venstres Ulla Nordgarden mener saken burde tas opp i bystyret så snart som mulig.

Hun mener det må legges en plan om hvor det skal være friluftsområder og hvor det skal være boligområder.

– I og med at det er press på boligmarkedet er det viktig at vi får dette på plass så snart som mulig, sier Nordgarden.

– Sånn som det er nå, synes jeg vi skal verne fullstendig Åssiden og Bragernes. Dette er områder som brukes av byens befolkning. Bebyggelsen bør stoppe der den stopper nå da det er spesielle områder som vi bør ta vare på av ulike grunner, blant annet på grunn av naturtypen og tilgjengeligheten, sier Nordgarden.

Nordgarden tror løsningen på boligkrisen er fortetting i byen framfor skyve på markagrensa.

– Vi vil ikke ta mer skog, men fortette med leiligheter og dermed frigjøres boliger. Jeg tror ikke det er nødvendig med en utvidelse av markagrensa akkurat nå.

- En svært dårlig samfunnsinvestering

Henning Hoff Wikborg (bildet), daglig leder i Drammen og Oplands turistforening (DOT), mener det å flytte på markagrensa er en dårlig løsning.

Wikborg mener markagrensa er et viktig grep for å verne om friluftsområdene i større byer.

Om Drammen kommune skulle velge å ta bort de nære turområdene for å løse boligkrisen, mener Wikborg vil gi flere negative konsekvenser.

– Det er en dårlig løsning å ta bort de nære turområdene dersom kommunen ønsker Drammen som en tilflytterkommune, sier Wikborg.

Videre understreker han hvor viktig friluftsområder er for innbyggernes helse.

– Det å ha friluftsområder vet vi betyr mye for å ha et godt grunnlag for å holde befolkningen friske, sier Wikborg og fortsetter:

– Det vil være en svært dårlig samfunnsinvestering å ødelegge de turområdene vi har i Drammen, avslutter han.

HVA MENER DU? DELTA I DEBATTEN.