Sundland-spaden i jorda om to år

 Ferdig utbygget vil Sundland ha rundt 1.000 boliger. Men det er langt fram i tid, etter at jernbanelinjen (i det skraverte feltet) er borte. Utbyggingen av boliger og næring må gjøres etappevis, i takt med at nye veiløsninger kommer på plass. Verkstedet for tog (midt i bildet) blir værende.  Sundland får to sentrale grøntområder.

Ferdig utbygget vil Sundland ha rundt 1.000 boliger. Men det er langt fram i tid, etter at jernbanelinjen (i det skraverte feltet) er borte. Utbyggingen av boliger og næring må gjøres etappevis, i takt med at nye veiløsninger kommer på plass. Verkstedet for tog (midt i bildet) blir værende. Sundland får to sentrale grøntområder. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Her skal barnefamilier finne drømmeboligen sin, med kort vei til skole. Men Sundland blir også et attraktivt boområde for urbane sjeler.

DEL

DRAMMEN: Blir det noe av utbyggingen på Sundland, da? spør du kanskje.Et betimelig spørsmål, for planene har versert i årevis. Reguleringsplanen fra 2003 ble skrotet, og man startet på nytt.

Men nå er det alvor. Den nye reguleringsplanen og utbyggingsavtalen mellom Rom Eiendom AS og Drammen kommune er klar i disse dager, og kommer opp til politisk behandling enten i desember eller januar.

– Ja, det har vært en lang prosess, så nå er vi litt utålmodige etter å komme i gang, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Rom Eiendom.

Grønt og urbant

Hvis ting går etter planen, skal reguleringsplanen være banket i løpet av 2015. Tufte mener byggestart på tampen av 2016 er realistisk.

Det første nye som kommer på Sundland er boliger. Nærmere bestemt ca. 150, som er det Rom Eiendom får lov å bygge før nye veiløsninger i området er på plass.

De første boligene vil komme langs Professor Smiths alle, i retning Gulskogen skole.

Høyhus er det ikke snakk, men heller ikke rekkehus.

– Den første bebyggelsen blir noen etasjer høy, med leiligheter, forteller Tufte.

Det er i denne delen av Sundland det skal bygges mest barnevennlig. Her blir det grønne uterom, hvor barn kan boltre seg.

Innover mot Strømsø sentrum skal det bygges høyere. Der blir det er mer urbant preg, med torglignende uteplasser hvor gammel og ny bebyggelse er integrert. Enkelte av de eksisterende bygningene skal bevares.

LES OGSÅ: Vil gjø­re Dram­men til den mest at­trak­ti­ve byen

Nye kvaliteter

Byplansjef Hilde Haslum er begeistret, for Sundland-planene tilfører dette området av byen nye kvaliteter.

– Det er det vi ønsker med alle utviklingsprosjekter; at de skal tilføre nærmiljøet og bydelen noe nytt, sier Haslum.

I forslaget til arealplan er dette aspektet gjennomgående: Områdeplaner hvor man tenker helhet fremfor enkeltstående boligprosjekter.

Digert område

Utviklingsområdet i den nye Sundland-planen er noe krympet i forhold til den gamle planen, og bygningsmassen er lavere.

Likevel er det et digert område som skal utvikles, hele hele 260.000 kvadratmeter med en blanding av boliger og næringsvirksomhet, som kontor, undervisning og tjenesteyting.

Ferdig utbygd, etter at toglinjen gjennom området er fjernet, snakker vi om opp mot 1.000 boliger.

LES OGSÅ: Union Eiendom AS retter blikket mot Gulskogen

Stor aktivitet allerede

Allerede i dag er det mye aktivitet på Sundland. Akademiet videregående skole er blant bedriftene som har etablert seg her, og som skal få selskap av mange andre aktører når utbyggingen tar til for alvor.

Straks juleribba er fortært, begynner Rom Eiendom detaljplanleggingen av første etappe i det som skal bli en attraktiv, sentrumsnær bydel med kort vei til «alt».

Spleiselag med kommunen

Alle utbyggere må inngå såkalte utbyggingsavtaler med kommunen. Så også Rom Eiendom AS på Sundland.

Avtalen er nå ferdig forhandlet, men blir ikke kjent før avtalen, sammen med reguleringsplanen, legges fram til politisk behandling. Trolig blir det i første formannskapsmøte over nyttår.

Hovedpunktene i avtalen omfatter utbygging av offentlig teknisk infrastruktur, som veier, gang- og sykkelveier, vann og avløp, friområder og parker.

Derimot inngår ikke ny Tilfartsvei Vest i avtalen. Den skal ikke Rom Eiendom være med å betale.

Hvor mye selskapet skal betale, fastsettes som kostnadsbidrag pr. kvadratmeter bebygget bruksareal. Og dette kronebeløpet av altså partene blitt enige om.

Firedobling av folketallet

Når Sundland og Gulskogen Nord er utbygd vil det bo fire ganger så mange mennesker i dette området. I dag bor det rundt 4.500 mennesker i Gulskogen/Sundland-området.

Med de to planene til sammen vil befolkningen i området øke til ca. 16.500.

Det er på størrelse med en liten, norsk by. Konnerud har til sammenligning 10.000 innbyggere.

Beboerne i disse områdene er naturlig nok opptatt av trafikkforholdene, som allerede i dag er ganske så kaotiske til tider.

Ny Sundlandvei, Tilfartsvei Vest, ny vei til Konnerud, samt forbindelse til E134 er da også en forutsetning for at de storstilte planene på Gulskogen Nord og full utbygging på Sundland kan realiseres.

De nye veiene inngår i Buskerudbypakke 2, som det skal forhandles med staten om.

Artikkeltags