Vanskelig på Holmen og Lierstranda

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Letingen etter et nytt sted å flytte godsterminalen går mot slutten. Men ingen vil ha den i sin kommune.

DEL

DRAMMEN: Alle fremtidsscenarier viser at godstrafikken skal øke i årene som kommer. En dobling de neste ti årene, spår Jernbaneverket i sin godsstrategi.

[Facebook-knapp]

Det innebærer at dagens godsaktivitet i Nybyen og på Sundland blir for liten på lang sikt, og at Jernbaneverket må se på andre plasseringer for godsterminalen.
Dette arbeidet foregår gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU).

– Det er vanskelig å se en fremtidig videre utvikling av eksisterende godsterminale(r) i dette byområdet, ikke minst sett i forhold til ønsket om å legge til rette for 600 meter lange kombitog i fremtiden, heter det i en av de foreløpige rapportene.

LES OGSÅ: Slik kan det bli på Lierstranda

Drammens ønske om å fjerne godsvirksomheten fra Nybyen og Sundland, for å gi rom til boligutvikling, kan være innen rekkevidde.

– Men det skjer ikke i morgen, eller om fem år, advarer utviklingsdirektør Anne Marstein i Jernbaneverket. 20 år er mer reelt. Hun kan imidlertid bekrefte at Jernbaneverket ikke har planer om å breie seg mer i området.

– Vi har ikke planer om å utvide på Sundland, men vi har en diskusjon med NSB om et omløpsspor, sier hun.

LES OGSÅ: Åpen for togdebatt

Havn ikke så viktig

Letingen etter det som kan bli regionens fremtidige godsterminal går imidlertid mot slutten. Nå står man igjen med sju alternativer, alle med sine sterke og svake sider (se illustrasjon).

Også dagens terminal er med i vurderingen.
– Men målet er å bygge et annet sted, sier sjefingeniør Per Pedersen, leder av KVU-arbeidet.

Holmen og Lierstranda har i lang tid blitt omtalt som det perfekte sted for godsterminalen. Det politiske flertallet i Drammen og ikke minst havnesjef Einar Olsen har argumentert hardt for dette.

LES OGSÅ: Enige om Lierstranda

Havn, jernbane og vei utgjør et såkalt trimodalt knutepunkt, men behovet for kobling til havn i Drammen viser seg å ikke være så viktig som man tidligere har trodd.
Pedersen påpeker at havnetilknytning er viktig, men at dette blir kostnadskrevende i Drammen.

– I utgangspunktet er det et mål å samle flest mulig transportformer, men ikke for enhver pris, sier Pedersen, og viser til at det er lite av godset på Drammen havn som går direkte fra sjø til bane.

– I dag går 15.000 containere inn til Drammen havn med båt. Og selv om man trolig vil nå 20.000 i år, er det tross alt i denne sammenhengen et beskjedent volum, sier han.

LES OGSÅ: Kaller Høyre «dørmatte»

Mange faktorer

Pedersen vil ikke svare på om det har pekt seg ut noen klare favoritter.

– Vi er nå i en tung analysefase, der vi ser på en rekke konsekvenser innenfor ulike temaer. Ut fra det er målet for Jernbaneverket å komme med en tydelig anbefaling. Så er det opp til regjeringen å bestemme, sier Pedersen.

Hensynet til jordvern kan bli en hard nøtt å knekke. Flere av alternativene er i dag dyrket mark, noe som vil by på problemer med dagens strenge jordvernpolitikk.

– Hva er kostnadsbildet på de ulike alternativene?
– Jeg vil ikke gå ut med tall nå. Men alle skjønner at på Holmen og Lierstranda blir det trangt. Det er krevende grunnforhold slik at konstruksjonene blir dyre. Men i den totale samfunnsøkonomiske analysen skal både kostnader og nytteverdi ses som en helhet, og den overskuer vi ikke enda, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Nye kjepper i hjulene

Godsterminal – KVU
* Jernbaneverket jobber med en konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig godsterminal i Drammen, i samarbeid med bl.a. Drammen og Lier kommune, fylkeskommunen, veivesenet og kystverket.

* Statlige investeringer på over 500 mill. kr må gjennom en kvalitetssikringsprosess (KS1) og KVU.

* Faktorer som vurderes er bl.a. forholdet til markedet, effektivitet, kontakt mellom transportformene, sporkapasitet, dyrket mark, fleksibilitet i forhold til fremtidig utvikling, byutvikling, støy og vern.

Artikkeltags