Skal passe på hvordan kommunen behandler personopplysninger

Pål Tore Larsen (52) går fra politiet til nye Drammen kommune for å bli personvernombud.