DRAMMEN/OSLO: I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spør den ferske SV-representanten om det eksisterer noen utredning som klargjør dette spørsmålet, eller om statsråden vil ta initiativet til en utredning om hva som kreves av utbygging og investeringer på denne strekningen for å få til to tog i timen.

LES OGSÅ: SV med fullt trykk på jernbane

Mulig - eller ikke mulig?

Samferdselsdepartementet har tidligere sagt at det ikke er mulig å gjennomføre to tog i timen som grunnrute på dagens enkeltspor uten omfattende investeringer.

Nævra slår seg ikke til ro med det.

I begrunnelsen for spørsmålet viser han til at det har vært omfattende politiske diskusjoner omkring alternative traseer for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund.

LES OGSÅ: Vil ikke ha dobbeltspor gjennom Steinberg

Dobbeltspor til besvær

«I valgkampen var det også generell usikkerhet og frustrasjon over ikke å vite om det var mulig å kjøre to tog i timen på strekningen Drammen-Kongsberg. Det var flere politikere som mente å vite at det kunne være mulig å få til med visse investeringer på infrastrukturen. Ingen kunne imidlertid vise til noen utredninger om muligheter og kostnader», skriver SV-representanten blant annet.

Han peker på at de alternative traseene for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Kongsberg alle har ulemper ved seg, ikke minst forbi Steinberg.

Det sørlige alternativet tar mye dyrket mark. Det nordlige alternativet medfører riving av mange hus. 

Ikke penger ut av vinduet

LES OGSÅ: Hender i været for Steinberg stasjon

Hvis det er mulig med en moderat tilpasning av dagens enkeltspor ville det kunne gi to tog i timen til Kongsberg raskt, og samtidig forskyve behovet for dobbeltspor noe fram i tid, mener Nævra. 

På sikt ville en slik tilpasning, med blant annet krysningsspor, kunne gå inn som del av det nordlige alternativet.

«Dermed ville investeringene på enkeltsporet framstå som delvis finansiering av framtidig dobbeltspor, og et implisitt argument for nordlig, eksisterende trasé», skriver Arne Nævra i spørsmålet til samferdselsministeren.