DRAMMEN: Drammen kommune har ifølge Grunwald aldri brukt så mye penger på helse-, sosial- og omsorgstjenester som i 2013. Hun har nemlig fått noen til å regne på det.

– Når omkvedet er at vi får mindre og mindre penger – stakkars oss – blir jeg jo kjempenysgjerrig og tenker at det må jeg dokumentere, forteller kommunaldirektøren.

Derfor fikk hun utarbeidet en analyse av pengebruken. Den er korrigert for pris- og lønnsvekst, økte pensjonsutgifter og økning i tjenestetilbudet. Konklusjonen er ifølge Grunwald krystallklar:

– Fakta sier at vi aldri noen gang har brukt så mye penger som i 2013, fastslår hun.

– Harmonerer dårlig

Helse- og sosialdirektørens fakta stemmer imidlertid dårlig overens med opplevelsene til de som jobber i sektoren (se undersak). De føler at de må løpe stadig fortere for å rekke å ta seg av stadig flere og sykere pasienter.

– Når vi ser at vi aldri har brukt så mye penger noen gang, får jeg det ikke til å harmonere med at vi har så dårlig råd, at vi ikke rekker noe, at vi har så mye å gjøre, sier Grunwald.

– Hvorfor føler de ansatte det sånn, tror du?

– Det har noe med hva vi snakker om. Snakker vi oss ned eller snakker vi oss opp? Snakker vi om at nå har det aldri vært så dårlig, eller sier vi at vi faktisk får til ganske mye?

LES OGSÅ: Eldreomsorgen «god nok»

«Produserer» for mye

De siste årene har helse-, sosial- og omsorg i Drammen hatt store overskridelser. Det har ført til en stor omorganisering av hele sektoren. I år skal budsjettet holdes, men noen sliter likevel med å «tilpasse produksjonen», ifølge Grunwald.

Det er særlig Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, Drammen Helsehus, tjenestetildeling og samordning og Nav som har problemer. Pasienter som blir raskere utskrevet fra sykehus på grunn av samhandlingsreformen, og økte utgifter til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og sosialhjelp er blant årsakene.

– Noen virksomheter er jeg usikker på om kommer til å nå balanse. Vi har en enorm vekst i hjemmesykepleien og noen bærer med seg en overproduksjon, sier Grunwald.

– Med overproduksjon mener du at de har brukt for mye penger?

– De produserer for mer enn de har råd til ut fra det budsjettvedtaket vi har, ja.

LES OGSÅ: Endelig plass til Eva (86)

Kunsten å organisere

Grunwald mener man må stille spørsmål ved om «produksjonen er realistisk opp mot budsjettet. Ikke omvendt».

– Det hjelper ikke oss å tenke at vi burde hatt mye mer penger når Drammen kommune ikke har mer penger, sier hun.

– Skal ikke behovet være styrende her?

– Selvfølgelig. Vi fatter vedtak ut fra individets behov, men så er det jo måten vil velger å organisere tjenesten på som kan være dyr eller ikke dyr.

– Og du mener at her er det potensial for å organisere tjenesten billigere?

– Jeg forholder meg til de rammene bystyret har vedtatt. Da er oppgaven min å se på om vi har potensial for det.

LES OGSÅ: Direktøren må forklare seg

LES OGSÅ: Trollhaugen kostet 50 kr for mye

– Jeg vil ikke havne på sykehjem

Leder i Fagforbundet Elisabeth Arntsen mener det er vanskelig å få til god eldreomsorg i Drammen.

Hun har sett et bilde på Facebook som sammenligner fengsel og sykehjem. Sykehjemmet kommer dårligst ut.

– Jeg tenker at det er noe i det. På sykehjem får man ikke lufting, lite stell og lite mat. Jeg kunne aldri tenke meg å havne der, fastslår Arntsen.

Fagforbundet har over 2.000 medlemmer blant de ansatte i Drammen kommune. Ingen av de plasstillitsvalgte som ble spurt hadde lyst til å la seg intervjue av Drammens Tidende.

– De vil være lojale mot arbeidsgiver, men det går en grense for lojalitet. Hvordan skal det bli hvis ingen sier fra? spør Arntsen.

– De ansatte gjør det beste de kan innenfor de økonomiske rammene, men de skulle gjerne gjort så mye mer. De føler de ikke strekker til og går hjem med dårlig samvittighet hver dag.

Arntsen er ikke i tvil om at rammene for pleie og omsorg er for små:

– Budsjettet blir aldri holdt, det må alltid overføres mer penger. Politikerne som vedtar rammene, har ikke peiling, mener hun.

LES OGSÅ: Drammen kommune brøt loven igjen

Andre saker på dt.no:

Tyv stjal nøkkel og bil

Drammen får 50 nye studentboliger

NSB: – Bedre enn det er i dag vil det ikke bli