DRAMMEN: Det var 3. oktober Drammens Tidende skrev om romfolk fra Romania som sov ute i Parken i Drammen, og ønsket seg en billig seng.

 Artikkelen hadde som overskrift «Rumenske tiggere vil betale for en seng», og i intervjuet med avisen sier en av personene: «Hele landet er korrupt» om Romania.

Rumenske tiggere vil betale for en seng

Det er spesielt denne setningen ambassadøren reagerer på. I et lengre brev til redaktøren i Drammens Tidende, der han understreker at han er for en fri presse, så skriver han at han ikke aksepterer en slik generalisering om et europeisk land som både er medlem av NATO og EU. Han mener at artikkelen i Drammens Tidende ikke var tilstrekkelig balansert, og tar fram en rekke forhold når det gjelder Romania og deres behandling av romfolk.

Romfolk

Først peker han på at ikke alle romfolk i Norge er rumenske statsborgere. Av en befolkning på 20 millioner er rundt 600.000 rom, basert på siste offisielle oversikt fra 2011.

Det andre punktet han tar fram er at den rumenske ambassaden i Norge hverken har eller kan ha noen offisiell statistikk over rumenske borgere i Norge. Han viser til en rekke tiltak som den rumenske staten har satt i gang for romfolket, og at dette ikke er noe nytt problem for Romania.

Integrert

Det tredje punktet går på at han fordømmer all kriminell og ulovlig aktivitet det være seg i Norge eller andre land. Han advarer mot en urettferdig generalisering som kan skape fordommer mot rumenere som bor i Norge. De fleste rumenske statsborgerne som bor i Norge er ekstremt godt integrert i det norske samfunnet, og jobber blant annet som leger, ingeniører, lærere og IT-eksperter.

Det fjerde punktet ambassadøren ønsker å understreke er at de rumenske styresmaktene fortsatt vil samarbeide med norske myndigheter på alle måter for å sørge for bedre inkludering av romfolket.

Korrupsjon

Ionita går ikke spesifikt inn på anklagen om korrupsjon. I følge Transparency International korrupsjonsindeks for 2012 så ligger Romania på 66. plass av 174 land når det gjelder korrupsjon, med 44 av 100 poeng. Best er Danmark med 90 poeng, Norge er på sjuende plass med 85 poeng. Romania er rangert foran Saudi-Arabia og Brasil, men bak Lesotho og Kuwait.

Transparency Internationals korrupsjonsindeks

Hjemmesiden til Romanias ambassade i Oslo

Her kan du lese hele brevet