DRAMMEN: I et varslingsbrev til fylkesmannen beskrives et pill råttent arbeidsmiljø i barneverntjenesten i Drammen. Dårlig ledelse, uro og konflikter er stikkord.

– Vi er av den oppfatning at barna rammes hardt som følge av konflikter og uro i barneverntjenesten, da de ansattes energi brukes til å mestre situasjonen med en ledelse som forårsaker så mye unødige personalkonflikter, sykmeldinger og oppsigelser, skriver de tidligere ansatte.

Henlegger voldssaker?

De hevder at manglende dialog mellom ledelsen og ansatte fører til at beslutninger tas på feil grunnlag, og at barna og deres familier ikke får den hjelpen de har behov for.

I brevet omtales konkrete ankepunkter, blant annet at saker henlegges på tross av alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold.

Ledelsen er ifølge de tidligere ansatte gjort kjent med forholdene, men har ikke gjort noen endringer for å bedre situasjonen.

– Samtlige av de ansatte som har stilt spørsmål ved forholdene har av ledelsen blitt definert som illojale og vanskelige, heter det i varslingsbrevet.

LES OGSÅ: Slår alarm om barnevernet

Tar det på alvor

– Vi tar slike henvendelser på alvor, og vurderer den nå. Men vi har ikke konkludert, sier seniorrådgiver Ole H. Bals hos Fylkesmannen.

Tilsyn er en av mulighetene Fylkesmannen har til å gå videre med saken, hvis de mener det er grunnlag for det. Fylkesmannen har allerede bedt om et møte med Drammen kommune.

– Det blir i nær fremtid, og vi ser fram til det møtet, sier utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal.

LES OGSÅ: Gutt (10) prøvde å ta sitt eget liv

Avviser anklagene

Varslingsbrevet karakteriserer han først slik:

– En karikering av situasjonen i barnevernet pr. i dag.

Etter gjennomlesning av uttalelsene sine ber utdanningsdirektøren om at ordet «karikering» erstattes med «misvisende beskrivelse».

Jøsendal vil ikke kommentere påstandene i brevet med anonyme avsendere. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal anonymiteten være avklart med Fylkesmannen.

LES OGSÅ: – Barnehjemmet reddet mitt liv

– Friskmeldt

I brevet vises det også til at Arbeidstilsynet var involvert i vår, og avdekket dårlig dialog mellom ledelse og ansatte.

– Mange ansatte hadde da forhåpninger om at alt skulle bli bedre, men dette ble det ikke jobbet videre med, skriver de.

– Arbeidstilsynet friskmeldte barnevernet, sier utdanningsdirektør Jøsendal og viser til at etter tilsynet ble det innført utvidede medbestemmelse og HMS-møter.

– Vi har hatt gode drøftinger med de tillitsvalgte etter omstillingsprosessen, sier han.

Et hovedtrekk i omstillingen er at barn i større grad enn før skal søkes plassert hos noen de kjenner i stedet for på institusjon.

– Det er en bedre situasjon for barna. Jeg er overbevist om at dette er en riktig vei å gå. Men noen synes det er krevende med omstillinger, og det er bra med konstruktiv kritikk. Vi har en meget kompetent virksomhetsleder, og jeg har tillit til arbeidet som gjøres i barnevernet, men selvsagt kan det alltid bli bedre, sier Jøsendal.