HOLE: – I Drammen tar vi til etterretning at det skal være ett områdesykehus og at det skal være i Drammen, sa Baumann.

Del på Facebook

Høyres mektige gruppeleder var vikar for ordfører Tore Opdal Hansen på Sundvolden Hotell i dag. Der hadde Vestre Viken høringskonferanse om strategi for sykehusene fram mot 2025.

Baumann advarte

– Hvis det blir stor strid rundt områdesykehus, kan det gå på bekostning av oppbyggingen av gode lokalsykehus, advarte Baumann.

– I Drammen er vi opptatt av å gi strategiplanen en sjanse. Alle bør jobbe for å få det til.

Baumanns oppfordring var særlig rettet mot ordførerne i Asker og Bærum. De har sammen med stortingspolitikere fra Akershus og Venner av Bærum sykehus kjempet hardt for at også Bærum sykehus skal få status som områdesykehus.

Bekymret for Bærum sykehus

Helse Sør-Øst har nemlig utpekt Drammen sykehus til områdesykehus i Vestre Viken. De andre tre sykehusene skal være lokalsykehus.

Det har falt Asker og Bærum tungt for brystet. Asker-ordfører Lene Conradi (H) ga på høringskonferansen klar beskjed om at de bekymrer seg for sykehuset sitt.

– Vi ønsker at Bærum sykehus skal få status som områdesykehus. Asker og Bærum vil få en stor del av befolkningsveksten i Vestre Viken de kommende årene, sa hun.

Drammen er beredt

Drammens Tidende kjenner til at høyrepolitikerne i Drammen lenge har irritert seg over sine partifeller i Asker og Bærum. Conradi ble raskt kontret av Baumann:

– Drammensområdet får også en del av den store befolkningsveksten, ikke bare Asker og Bærum, sa han.

– Vi er beredt til å legge til rette for et nytt sykehus i Drammen som kan dekke alle de funksjoner som er ønskelig skal ligge på et områdesykehus.