DRAMMEN: Buskerud fylkesbibliotek, også kjent som Drammensbiblioteket, mottar i dag prisen «Årets bibliotek 2010».

Av årets 1199 bibliotek var det Buskerud fylkesbibliotek som gikk av med seieren. Leder av Stortingets famile- og kulturkomite Gunn Karin Gjul kommer til Drammen i formiddag for å dele ut prisen.

Digital satsing

- En viktig årsak til at vi får prisen er nok at vi har hengt med i den digitale utviklingen, sier fylkesbiblioteksjef Trond Minken til NRK Buskerud.

Rådgiver Petter Van Krogh ved biblioteket utdyper.

- Vi har e-bok-prosjektet som er et nasjonalt pilotprosjekt hvor vi låner ut digitale bøker og lesebrett, i tillegg til at vi har mye kursing i digitalkompetanse. I prosjektet «Lukter det fremtid» har man besøkt alle bibliotekene i fylket og dokumentert virksomheten via bilder, video og tekst i en blogg, forklarer van Krogh.

Juryens begrunnelse:

Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør. Buskerud fylkesbibliotek er en del av Drammensbiblioteket. Samarbeidet med Drammen bibliotek og Høgskolebiblioteket i Buskerud har resultert i et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne geografiske grenser. Gjennom sin aktivitet er fylkesbiblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i eget fylke og i hele landet. Buskerud fylkesbibliotek står bak flere prosjekter som er fremtidsrettede og nyorienterende. Godt kjent fra de siste årene er blant annet:

  • 23-ting om web 2.0: nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk.
  • Buskerudgeriljaen: kassering blir tatt alvorlig som del av samlingsutvikling.
  • Lukter det framtid: fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotek i fylket og intervjuet biblioteksjefer og rådmenn og dokumentert forholdene med bilder, video og statistikk.
  • E-bokprosjektet: i samarbeid med 3 folkebibliotek i fylket er et nasjonalt pilotprosjekt.

Juryen for "Årets Bibliotek 2010" har bestått av:

  • Svein Arne Tinnesand, leder NBF
  • Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité
  • Ingeborg Rygh Hjorthen, bibliotekar NRK-biblioteket
  • Lena Jensen, daglig leder Brageprisen