DRAMMEN: Da tyskere kom til Drammen under siste verdenskrig, forteller historien at de spurte etter hvor helleristningene lå, slik at de kunne se dem.Kanskje det er en lur turidé nå som vårsola titter fram, å ta en tur tilbake 6.500 år i Skogerveien eller på Åskollen ved siden av bo- og servicesenteret.

Eldre steinalder

Figurene på Åskollen, og også i Skogerveien, ble sannsynligvis hogget i eldre steinalder.

Den gang sto havet helt opp til helleristningene som i dag ligger 60 meter over havet. De ble laget av mennesker som levde av jakt, fiske og sanking.

Bergkunst av denne typen kalles gjerne veideristninger fordi de knyttes til en levevei der jakt – veide – var en viktig del. Åskollen er en av elleve steder på Østlandet med veideristninger.

Avdekket i 2007

I 2007 ble hele helleristningsfeltet i Skogerveien avdekket en kort natt.

Hvalen og elgfamilien, med en stor elg og flere småelger rundt, hadde ikke vært fremme i lyset siden 1968.

Fikk tak

Rett over veien – i Skogerveien nummer 8, ligger resten av feltet som har til sammen 50 helleristninger. Her ble det laget en permanent utstilling, som folk kan få se året rundt. Det ble lagt et tak over. og miljøvernminister Helen Bjørnøy kom til den offisielle åpningen.

Elgen oppdaget i 1850

Den store elgfiguren på Åskollen ble oppdaget allerede på slutten av 1850-årene. Selve stedet hvor figuren lå gikk imidlertid i glemmeboken.

Etter intens leting ble den gjenfunnet på nytt i 1916 av den tids eier av Åskollen gård, Georg Ellingsen. Både Åskollenelgen og Skogerhvalen er avbildet på norske frimerker.