DRAMMEN: Det engasjerte medlemmet i Eldrerådet har løpt for å rekke telefonen. – Jeg trodde det var Sigrid, sier hun andpusten.

Sigrid, med etternavn Thielemann, er Høyres leder av helse- og omsorgskomiteen. Knutsen, som også har vært bystyrepolitiker for Høyre, hadde tenkt å fortelle Thielemann hva hun synes om at Schwartzgate bofellesskap for demente er truet av sparekniven.

- Jeg er så sint

Det står i fare for å måtte kutte fem millioner kroner i 2014. Det innebærer en halvering av antall årsverk ved kommunens prestisjeprosjekt.

– Jeg er så sint at jeg nesten ikke vet hva jeg skal si, freser Knutsen.

– Her har man bygget opp et bra tilbud, også skal det bli revet i stykker etter et halvt år. Det går bare ikke an å føre folk bak lyset på den måten!

Karin Solvang Knutsen er ikke den eneste som er overrasket over kuttplanene. Heller ikke politikerne hadde hørt noe før Drammens Tidende skrev om saken.

- Slik skal det ikke være

– Dette var en nyhet vi ikke kjente til. Slik skal det ikke være, for å si det sånn. Og det er ingen kritikk mot dere i pressen, sier gruppeleder Johan Baumann (H).

Nå krever han å få alle fakta på bordet:

– Høyre vil vite hvilke vurderinger som ligger bak. Jeg forventer at det blir en orientering om dette på helse- og omsorgskomiteens møte i kveld. Først da kan vi gå inn og se hva vi kan gjøre, sier han.

- Ikke bekvemme

– Betyr det at Høyre ikke er bekvem med de foreløpige kuttplanene?

– Vi er hvert fall ikke bekvemme med at tilbudet blir dårligere. Om dette kan løses på andre organisatoriske måter, kan jeg ikke si noe om nå, svarer Baumann.

LES MER: Politikerne visste ingenting

Ikke tuftet på fakta

Drammens Tidende ba rådmann Osmund Kaldheim om å svare på kritikken fra Baumann. Drammen kommune overlot imidlertid oppgaven til helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald.

Hun sier hun ikke vet hvor tallet fem millioner kommer fra.

– Det er ikke tuftet på fakta, sier Eva Milde Grunwald.
Hun mener også at det ikke var naturlig å informere byens politikere om denne saken.

– Vi kan ikke informere politikerne om noe det ikke er tatt stilling til i administrasjonen. Men vi skal holde komiteen løpende orientert om endringer, forsikrer helse- og sosialdirektøren.

Gir beboerne garanti

– Så det blir ingen reduksjon i bemanningen i Schwartzgate?

– Det kan jeg ikke si noe om. Den faste stedlige bemanningen kan gå ned, men det kan dekkes ved å omorganisere totalbemanningen i virksomheten, svarer Milde Grunwald.

Hun presiserer at helse- og omsorgssektoren som helhet må tilpasse tjenesteproduksjonen til rammene de har.

– Kan du garantere at beboerne i Schwartzgate ikke får redusert tilbud?

– Ja, svarer Milde Grunwald.

LES MER: Unikt demenstilbud kan bli ribbet

– Høyre må følge med

– Dette visste jeg ikke noe om. Det er frustrerende å få slike nyheter gjennom avisen, sier Lavrans Kierulf, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Frp.

Han mener samspillet mellom politikere og administrasjon i Drammen kommune er for dårlig. Heller ikke samarbeidspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) klarer å samarbeide godt nok, ifølge Kierulf.

– Det hviler et spesielt ansvar på Høyre her. De har rent flertall, alle komitélederne og to heltidspolitikere. Vi andre driver med dette på fritiden, sier han.

– Vi må kunne forvente at Høyre er først på ballen i slike saker. Som politiker blir man tankefull over å bli informert av media gang på gang.

Kierulf avventer kommunaldirektørens orientering, men er klar på én ting:

– Tilbudet i Schwartzgate skal ikke bli dårligere.

Rystet seniorleder

– Nå må politikerne i Drammen begynne å ta vare på de svakeste i samfunnet, sier Elisabeth Stavenes i Seniorsaken i Drammen.

Hun er rystet over at det er aktuelt å kutte i bemanningen ved Schwartzgate bofellesskap for demente. Stavenes har selv erfaring som pårørende til en person med demens.

– Jeg tror ikke de som styrer har peiling hva det vil si å leve med demente. Hvis kommunen ikke ivaretar dem, blir de pårørende syke. Det vil koste samfunnet dyrt, advarer hun.

LES FLERE SAKER PÅ DT.NO:
Joika-kakene havner i pose
Stadig flere blir syke i utlandet
Vogntog fikk stans i tunnel