DRAMMEN: Kommunen er i Drammen tingrett dømt til å betale Isachsen Entreprenør 5,2 millioner kroner i erstatning.

Eikerfirmaet Isachsen Entreprenør hadde saksøkt kommunen etter at de i fjor tapte anbudskonkurransen om veivedlikehold på Strømsø og Bragernes.

De la inn anbud på 160 millioner kroner, men kommunen valgte i stedet å gi anbudet til Aktiv veidrift på 125 millioner kroner. Nå har de altså fått medhold i Drammen tingrett, og en erstatning på 5,2 millioner kroner.

Seier

– Retten er enig i at det er begått vesentlig feil i tilbudsevalueringen, konstaterer advokat Ola J. Strømsmoen som representerer Isachsen Entreprenør.

– De var klar på at det var gjort vurderinger på en meget kritikkverdig måte, sier han.

Hos Isachsen Entreprenør ser administrerende direktør Håvard Kjendseth på dommen som en seier.

– Vi har fått medhold i alle våre anførsler, og fått et betydelig pengebeløp, sier Kjendseth.


– For oss var ikke pengene det viktigste. Som profesjonell aktør må kommunen sørge for likebehandling. De må være beregnelige, sier Kjendseth og mener dommen viser at de i denne saken ikke har vært det.

LES OGSÅ: Strengere brøyteregler i Drammen

Anke

Advokat Mathys Truyen varsler at Drammen kommunen vil anke dommen.

– Vi mener vi ikke har gjort noe feil. Men før vi tar endelig stilling til en anke, må jeg finlese dommen, sier Truyen, som er på ferie og ikke har hatt anledning til å gå gjennom dommen i sin helhet.

Selv om kommunen nå er dømt til å betale, viser Truyen til at Isachsen ikke har fått medhold i mer enn en liten del av kravet.

LES MER: Kan få 900.000 i bot

Umulig

Isachsen mener at deres tilbud om brøyting i byen var langt bedre enn vinneranbudet til Aktiv veidrift, og at kommunen feilvurderte tilbudet deres.

De stiller spørsmål om Aktiv veidrift klarte å gjennomføre kontraktene til en så lav pris, og mener Isachsen hadde vunnet konkurransen om de hadde blitt riktig bedømt.

I retten slaktet styreleder og avdelingsleder i Isachsen anbudsvinnerens plan og brøytejobb.

– Jeg oppfatter veiplanen deres som meget mangelfull, sa Rune Isachsen til Drammens Tidende da, og hevdet at folk lett merket dette ved at det ikke ble brøytet i tide.

Advokat Truyen i kommunen mener imidlertid at leverandøren som fikk anbudet har gjort en tilfredsstillende jobb i vinter, og påpeker at Aktiv veidrifts anbud var 40 millioner kroner billigere enn Isachsens.

LES OGSÅ: Krevet 42 millioner

Bot

Isachsen er ikke de eneste som har anklaget Drammen kommune for brudd på anbudsreglene i forbindelse med brøyting og veivedlikehold.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil gi kommunen en bot på 900.000 kroner etter at Jørn Bekkevold gårdsdrift tapte anbudskonkurransen om brøyting på Konnerud.

Også Bekkevold vurderer erstatningskrav.