DRAMMEN: I september skrev Drammens Tidende om Eva (86). Hun veide 40 kilo, var nesten blind og kunne verken spise, stelle seg eller stå opp selv. Drammen kommune mente Eva trengte langtidsplass på sykehjem, men det var ikke noen plass ledig. Derfor måtte Eva bli boende i en vanlig omsorgsbolig.

Det hadde hun gjort i to og en halv måned da datteren Mona Sevlie Smith lot seg intervjue av Drammens Tidende. Senere kom det fram at det ikke bare var Eva som hadde fått en slik beskjed fra kommunen, men minst seks andre pleietrengende eldre også. Dette til tross for at loven pålegger kommunen å skaffe sykehjemsplass hvis de vurderer at det er det den eldre har behov for.

Andre lovbrudd på to år

Nå har Fylkesmannen i Buskerud konkludert med at Drammen kommune har brutt loven. Å sende ut slike foreløpige meldinger fordi det ikke er ledig sykehjemsplass, er ifølge Fylkesmannen i strid med forvaltningsloven. "Fylkesmannen forutsetter at denne praksisen blir endret umiddelbart", står det i brevet til Drammen kommune.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot kommunen på bakgrunn av Drammens Tidendes oppslag om Eva. Også for to år siden konkluderte Fylkesmannen med at Drammen kommune hadde brutt loven. Da hadde Drammens Tidende avdekket hvordan ventelisten for å få sykehjemsplass forsvant. Kommunen hadde lagt om praksisen slik at de som tidligere ble satt på venteliste, nå fikk avslag på søknaden hvis det ikke var ledig plass.

Ordføreren og direktøren beklaget

Eva fikk sykehjemsplass en knapp uke etter at Drammens Tidende skrev om henne. Da hadde ordfører Tore Opdal Hansen (H) allerede vært ute og beklaget:

- Jeg vil beklage det de har vært utsatt for. Hun skulle fått plass for lenge siden, det er beklagelig at det ikke har skjedd. Sånn ønsker vi ikke å ha det i Drammen, sa han.

Også helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald kom med en beklagelse:

- Når vi mener folk har behov for langtidsplass, så skal man ha det med en gang. Det er ikke greit det som skjedde i denne saken, sier hun, og understreker at det har vært flere ledige langtidsplasser fra det ble søkt om plass i mai, til i dag.

Etter Drammens Tidendes avsløringer, sluttet Drammen kommune å sende ut foreløpige vedtak av typen Eva fikk. Det ble også iverksatt en full gjennomgang av praksisen for tildeling av tjenester.