DRAMMEN: Styret i det regionale helseforetaket behandlet saken torsdag, og konfirmerte styrevedtaket fra Vestre Viken Helseforetak.

Det var ikke ventet at Helse Sør-Øst skulle torpedere Vestre Viken HFs beslutning om at det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya i Drammen. LIkevel har mange fryktet at det ville komme opp spørsmål og problemstillinger som kunne forkludre prosessen.

LES OGSÅ: Bestemte seg for Brakerøya

LES OGSÅ: Håper på billigere tomt

Men det gjorde det ikke, konstaterer stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen med stor lettelse.

- Jeg er kjempefornøyd. Dette er veldig bra for Buskeruds befolkning, og veldig bra for Drammen. Ordfører Tore Opdal Hansen fortjener honnør, sier Høyre-politikeren.

Det var i slutten av april styret i Vestre Viken Helsefortak tok beslutningen om at det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya. Ytterkollen i Nedre Eiker ble skrinlagt, og styret mente det ikke var behov for noen plan B.

LES OGSÅ: - Virker som en sammensvergelse

LES OGSÅ: Sykehuskonsulenter tar selvkritikk

Grundigere utredninger

Vedtaket i Helse Sør-Øst betyr at sykehussaken går inn i den såkalte konseptfasen. Nå går man videre med rapporten fra forrige fase; idefasen. Utredningene blir mer omfattende og detaljerte. Og på grunnlag av konseptrapporten utarbeides skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring

Styret forutsetter at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i sykehusområdet, omfanget av investeringer, og driftsøkonomiske konsekvenser av forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg sykehus, utredes nærmere i konseptfasen.

- I konseptfasen skal det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030, skriver Helse Sør-Øst i en melding om styrevedtaket.

Vestre Viken og Helse Sør-Øst skal samarbeide om i konseptfasen, med et eget prosjekt for videre fremdrift i tomtevalget og forberedelser til kjøp.

Byggestart i 2017

Når konseptfasen er avsluttes står det endelige slaget. Da foretas en prinsippbeslutning om sykehusprosjektet skal gjennomføres, og prosjektet skal sikres nødvendig finansiering.

Til syvende og sist er det Stortinget som bestemmer om det endelig blir noe nytt sykehus i Buskerud.

Hvis alt går etter planen, skal spaden stikkes i jorda i løpet av 2017. Målet er at sykehuset skal stå ferdig i 2022.