Gå til sidens hovedinnhold

Familiebarnehagene forsvinner

Artikkelen er over 11 år gammel

I Drammen finnes det kun fem igjen, og etter sommeren blir det bare fire.

Drammen: I 2007 la Drammen kommune ned de kommunale familiebarnehagene i distriktet. Barna ble da overflyttet til en større og ordinær barnehage, og barnehagedekningen ble full.

De private familiebarnehagene forsatte på eget basis, men i det siste har flere valgt å legge ned driften.

– Det vi ser er en klar tendens til at færre søker seg plass i familiebarnehagene, sier rådgiver Bjørg Flateby i plan-og økonomiseksjonen i Drammen kommune.

Hun viser til full barnehagedekning, og forteller at de fleste ønsker seg plass i ordinære barnehager.

Nedgang i antall barn i familiebarnehager

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser godt over en halvering av antall barn i familiebarnehager i Drammen i perioden 2004–2008.

Statistikk-og økonomianalytiker, Bjørn Kato Winter i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) forklarer i likhet med Flateby, nedgangen som et resultat av mindre etterspørsel av familiebarnehager.

– Når kommunene har oppnådd full barnehagedekning, blir behovet mindre for de små, private barnehagene, sier han.

– Tilbud uten etterspørsel fører til usikkerhet, som igjen fører til mindre motivasjon. I tillegg har nok de usikre tilskuddsordningene noe å si, sier Winter.

Han påpeker og at mange av de som startet opp familiebarnehager, tidligere hadde barn i førskolealder som ikke fikk plass i andre barnehager.

- Når disse barna kommer i skolealder, velger mange å legge ned barnehagen, sier Winter.

Finansiert gjennom statlig tilskudd

Frem til nå har de private barnehagene finansiert driften gjennom statlig tilskudd, ulike kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

Fra 1. januar 2011 blir noe av dette slutt. Da trer det nye regelverket for finansiering av barnehager i kraft, og kommunene tar over utbetalingen av det statlige tilskuddet.
Uvisshet om det nye driftstilskuddet gjør flere private barnehager usikre på framtiden.

Legger ned

Med 10 barn og to ansatte har Bjørg Kathrud drevet Tertitten familiebarnehage siden 2002. 1. august i år legger hun den ned.

– Det er flere årsaker til at jeg har valgt å legge ned barnehagen, sier Kathrud.

Hun peker blant annet på at det er vanskelig å forutse hvor mye man får i driftstilskudd og at man er nødt til å sitte igjen med litt ekstra.

– Den andre grunnen er ønsket om å gjøre noe nytt, utvikle seg med andre mennesker og å få nye utfordringer, sier barnehagestyreren.

Selv startet hun familiebarnehagen da hennes to gutter ikke fikk plass i noen annen barnehage.

– Jeg tenkte at det var en fin mulighet til å være sammen med de, og samtidig ha en god jobb, sier hun.

Trygt med familiebarnehager

Ifølge Kathrud skaper familiebarnehage et mer personlig forhold mellom barn og voksne, enn hva det kanskje ville gjort i en stor barnehage.

– I en liten barnehage kan foreldrene være sikre på at barna deres blir sett, sier Kathrud, som også mener muligheten til et tettere samarbeidet mellom de ansatte og foreldrene er stor.

– Foreldrene får daglig informasjon om barnet deres, og vi jobber hardt for å oppnå det målet foreldrene har for sitt barn, sier Kathrud.

Kommentarer til denne saken