Drammen: Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Sykehuset Buskerud har lenge slitt med lange ventelister. I januar fikk 29 prosent av pasientene behandling etter den medisinsk satte fristen.

– Hovedårsaken er at vi har lite ressurser sammenlignet med de andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Vestre Viken, sier avdelingssjef Lars Hammer.

– BUP ved Sykehuset Buskerud har i dag 33 ansatte. Hvis vi skulle vært på samme nivå som de andre poliklinikkene, skulle vi hatt 48 stillinger.

LES OGSÅ: ADHD-foreningen i Buskerud: – Barna betaler prisen

Maks 65 dager

Fra 1. september 2008 trådte ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser i kraft. Den skal sikre at ingen med rett til nødvendig helsehjelp skal vente mer enn 65 virkedager på behandling eller utredning. Alle skal ha rett til vurdering innen 10 virkedager.

De siste sammenlignbare tallene er fra 2. tertial 2009. Da brøt Sykehuset Buskerud ventetidsgarantien i 49 prosent av tilfellene. Asker BUP og Bærum BUP brøt fristen i henholdsvis 21 og to prosent av tilfellene.

De tilsvarende tallene for BUPene på Kongsberg og Ringerike var henholdsvis 33 og 35 prosent. De siste månedene av fjoråret ble imidlertid ventelistene ved Sykehuset Buskerud noe kortere.

Skal se på ressurser

Marit Lund Hamkoll er viseadministrerende direktør i Vestre Viken med ansvar for psykisk helse og rus. Hun kan ikke svare på om BUP ved Sykehuset Buskerud faktisk er så underbemannet som Hammer hevder.

– All psykisk helse og rus i Vestre Viken samles nå i én klinikk. Da skal vi kalibrere tallene og se på ressurser i forhold til befolkning, sier Hamkoll.

– Hvis det viser seg at BUP ved Sykehuset Buskerud har for lite ressurser i forhold til de andre; kan de bli aktuelt å tilføre mer?

– Det vil jeg ikke si noe om før vi har gått ordentlig inn i tallene. De har nå fått anledning til å fylle tre nye stillinger, og dette vil forhåpentligvis bedre situasjonen ytterligere, sier Hamkoll.

Andre forsinkelser

Ifølge Lars Hammer har det tatt tid å få fylt de nye stillingene. Han mener det er helt uakseptabelt at barn må vente lenger enn de skal på å få behandling. Mange barn opplever også forsinkelser i systemet før de henvises til BUP.

– Det kan være at foreldre, barnehage, skole eller fastlege nøler. Faktisk kan det ta fire-fem år fra et barn viser første tegn på ADHD til det blir henvist til oss, forteller Hammer.

I fjor måtte barna som ble henvist til BUP ved Sykehuset Buskerud vente i gjennomsnitt 58 dager. Hittil i år er den gjennomsnittlige ventetiden 40 dager.

– De aller fleste får behandling den første måneden etter at fristen gikk ut, sier Hammer.