DRAMMEN: En 47 år gammel drammensmann, som politiet omtaler som hovedmann, ble fengslet 3. juni i sommer siktet for blant annet hallikvirksomhet, voldtekt, menneskehandel og lovbrudd som faller innunder barneporno. Han har sittet på isolat siden, og må ifølge den siste kjennelsen fra retten også gjøre det til 12. september.Denne uken ble tre menn til pågrepet i samme sak. To av dem ble fremstilt for fengsling i Drammen tingrett fredag siktet for voldtekt. Ifølge forsvarerne går siktelsen på voldtekt av neddopede kvinner.

Tredjemann er løslatt etter avhør, men er fortsatt siktet. Politiet i Søndre Buskerud får bistand av Kripos i etterforskningen.

- Uforstående

Den første siktede, en 27 år gammel tobarnsfar fra Hedmark, kom til rettsalen sammen med to uniformerte vakter. Han ruslet rolig inn i salen uten håndjern. Da rettsmøtet begynte ba politiadvokat Monica Hanø om lukkede dører.

- Dette er en omfattende sak hvor mye etterforskningsarbeid gjenstår. Det er derfor meget begrenset informasjon som kan gis ut for å ivareta det arbeidet som pågår, sier politiadvokat Monica Hanø.

Politiet ba om fire ukers varetekt, men fikk bare medhold i to uker. 27-åringen har valgt å ta betenkningstid på kjennelsen.
Ifølge 27-åringens forsvarer Espen Wangberg stiller han seg uforstående til siktelsen, og vil samarbeide med politiet.

- Nekter kjennskap

Den andre siktede, en 26 år gammel mann bosatt i Oslo, kom til retten med håndjern. Vedkommende er norsk statsborger, men har ikke etnisk norsk bakgrunn.

Også han ble varetektsfengslet i to uker, men kjennelsen ble anket på stedet. Endelig kjennelse blir derfor ikke klar før i neste uke. Også 26-åringen nekter enhver kjennskap til saken, ifølge forsvarer Maggi Røed Vik.

Mannen har fått beslaglagt PC og mobiltelefon, og har gitt utrykk for at han ønsker å samarbeide med politiet.

Kjenner hverandre

De to siktede møttes et øyeblikk utenfor rettssalen, men hadde ikke blikkontakt. Ifølge forsvareren skal de to imidlertid kjenne hverandre fra før.

De to skal blant annet ha hatt kontakt på epost og telefon seg imellom, men skal ifølge forsvarerne ikke ha hatt kontakt med mannen i 40-årene som er utpekt som hovedmann.

Ingen kommentar, ingen kommentar….

Politiadvokat Monica Hanø holder kortene uvanlig tett. Hun vil ikke si noe om bakgrunnen for at politiet har rullet opp saken, om det er etter én eller flere anmeldelser, eller etterforskningsarbeid fra politiet. Hun bekrefter at de samarbeider med Kripos, men vi ikke si noe om de samarbeider med andre politidistrikt i Norge, eller utenlandsk politi.

Når og hvor overgrepet, eller overgrepene, skal ha skjedd nekter hun også å si noe om. Hun forteller først at det er snakk om én fornærmet kvinne, senere presiserer hun at det handler om flere kvinner. Om 26 og 27 åringen har vært sammen om overgrepene politiet mener har skjedd, nekter hun også å kommentere.

- Det har jeg ingen kommentar til, ser en gjentagende setning fra politiadvokaten i Søndre Buskerud på de fleste spørsmål fra Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Fire personer siktet for overgrep