Fjerning av busslommer i Konnerudgata setter sinnene i kok hos bilistene

Her står bussen mens bilene hoper seg opp bak. At busslommene er fjernet på holdeplassene med bare få hundre meters mellomrom i den købelastede Konnerudgata får bilistene til å reagere. - Det kommer til å bli kaos i månedsskiftet når alle elevene fra Konnerud skal ha nye månedskort på bussen, sier en leser.

Her står bussen mens bilene hoper seg opp bak. At busslommene er fjernet på holdeplassene med bare få hundre meters mellomrom i den købelastede Konnerudgata får bilistene til å reagere. - Det kommer til å bli kaos i månedsskiftet når alle elevene fra Konnerud skal ha nye månedskort på bussen, sier en leser. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

En rekke bilister reagerer med vantro på at Statens Vegvesen har fjernet busslommene i Konnerudgata slik at bussene nå stopper midt i veien og stopper trafikken.

DEL

DRAMMEN: Drammens Tidende har i løpet av de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra frustrerte bilister som etterlyser en forklaring på veiarbeidene som nå gjennomføres i Konnerudgata.

Del på Facebook

I tillegg til de tre nye lyskryssene som skal opprettes i Konnerudgata, har også Statens Vegvesen fjernet eksisterende busslommer og isteden laget brede fortau. Det medfører at bussene må stoppe midt i veibanen - og dermed sperrer trafikken bak på hver holdeplass i en gate som fra før sliter med store køproblemer.

Drammens Tidende har tidligere i høst belyst køkaoset i Konnerudgata gjennom en rekke saker, som har resultert i at fylkeskommunen beordret strakstiltak lenger ned i Konnerudgata for å gi en smidigere trafikkavvikling.

Mange tilbakemeldinger tyder imidlertid på at køproblemene har tårnet seg opp på nytt etter at busslommene ble fjernet, og det er ikke få som stiller seg kritiske til arbeidene som nå er gjort.

- Bedre for bussen

Seksjonssjef Knut Erik Skogen i Statens Vegvesen avdeling Buskerud kan imidlertid avsløre hva som er hensikten med å fjerne busslommene.

- Årsaken til at vi bygger om holdeplassene fra lommer til kantstopp er at det vil gi mindre forsinkelser og konflikter med resten av trafikken. Vi ønsker primært kantstopp fordi det er enklere for bussene å forholde seg til. Dette kommer til å være utviklingsmodellen på en god del veier rundt omkring i distriktet fremover, sier Skogen.

Ifølge Statens Vegvesen vil resultatet bli bedre trafikkavvikling snarere enn ekstra kødannelse i rushtrafikken.

At bilene som kommer bak må stå er bare en fordel for bussen

- Dette vil gi en kapasitetsøkning og bedre flyt i trafikken. At bilene som kommer bak må stå er bare en fordel for bussen. At man får en obstruksjon der og da blir ikke katastrofalt i forhold til kapasiteten. Slike løsninger må alltid bli et kompromiss, sier Skogen.

Samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune er heller ikke enig i at en fjerning av busslommene vil gjøre vondt verre i Konnerudgata. 

- Gjennom Buskerudbyen har vi forpliktet oss til å prioritere buss og kollektivtivtiltak, og totalt sett er dette en løsning som vil gi en bedre trafikkløsning i Konnerudgata, sier Solberg.

Skal hemme biltrafikken

Fjerning av busslommer er en del av Buskerudbyens strategi for å øke kollektivbruken og redusere bilbruken, og tiltakene vi nå ser er et resultatet av dette.

- Er målet at bussen skal først i køen uansett hvilke konsekvenser det får for resten av trafikken?

Man må organisere trafikkmønsteret slik at man hemmer bilbruken

- Hele intensjonen med Buskerudbyen er at man skal øke kollektivandelen og redusere privatbilismen. Skal man oppnå det må man organisere trafikkmønsteret slik at man hemmer bilbruken, og bedrer fremkommeligheten for busser, sier Skogen.

- Hva vil du si til bilistene som raser over trafikkutviklingen i Konnerudgata?

- Privatbilistene i Drammen må innfinne seg med at det blir lagt til rette for økt kollektivbruk og i mindre grad bilbruk. Det vil bli gjennomført en rekke tiltak med dette som formål, sier Skogen.

- Trafikkfarlig

Drammens Tidende har den siste tiden vært i kontakt med flere bilister som stiller spørsmålstegn ved trafikksikkerheten i Konnerudgata etter at busslommene er fjernet.

- Flere av bussholdeplassene ligger i eller rett etter en sving, noe som vil medføre en bråstopp på et uoversiktlig område. Dette kan fort gå galt, spesielt når det er glatt. I tillegg vil det fort bli problemer i forbindelse med  igangkjøring i oppoverbakke på vinterstid, mener en bilist. 

En annen Konnerudbeboer har observert at bussene nå står stille og venter midt i veien når de ligger foran tidskjemaet utenom rushtiden, mens køen seg opp bak. Dersom noen begynner å kjøre forbi bussen i den uoversiktlige Konnerudgata kan det fort resultere i en møteulykke.

Statens Vegvesen mener det er bilistenes ansvar å unngå farlige situasjoner.

- Holdeplassene må ligge der de er av hensyn til betjening. Bilistene må kjøre på en slik måte at de forholder seg til trafikkbildet slik det er, sier Skogen.

BIDRAR FJERNING AV BUSSLOMMENE TIL BEDRE FLYT I TRAFIKKEN? DELTA I DEBATTEN!

Artikkeltags