KONGSBERG/DRAMMEN: Det kommer fra i et forslag til strategi for Vestre Viken. Forslaget skal sendes ut på høring etter at det er behandlet av styret torsdag.

Del på Facebook

Ved å samle fødetilbudet i Drammen, vil flere pasienter få et fødetilbud i tråd med nasjonale kvalitetskrav, heter det i forslaget. Fødeavdelingen på Kongsberg var stengt fire måneder vinteren 2010 etter flere dødsfall. Etter at avdelingen ble gjenåpnet, har bare kvinner med helt ukompliserte svangerskap fått lov til å føde der.

LES OGSÅ: Fortviler over pengemangel

Likeverdig fødetilbud

En samling av fødetilbudet i Drammen vil også ifølge forslaget bidra til et mer likeverdig fødetilbud for befolkningen i Vestre Viken. Det vil også redusere bruken av ressurser til beredskap og gjøre at leger kan bytte ut hvilende vakttimer med aktiv pasientbehandling, skriver Wisløff.

LES OGSÅ: Store kutt i Vestre viken

Han mener den økte reiseavstanden fødende kvinner vil få, er håndterbar.

LES OGSÅ: Vestre Viken får ingenting

All akuttkirurgi til Drammen 

Wisløff foreslår også å legge all akutt kirurgisk behandling til Drammen. Planlagte operasjoner skal fremdeles skje begge steder.

LES OGSÅ: Drammen beholder karkirugi

Begrunnelsen for å akuttkirurgien på Kongsberg, er vanskeligheter med å rekruttere leger til å jobbe der. Ifølge administrasjonen i Vestre Viken har det lenge vært problematisk å skaffe nok leger til å fylle opp vaktturnusen.

LES OGSÅ: Akuttkirurgien på Kongsberg foreløpig reddet