DRAMMEN: For første gang i Norge skal personer som selv har psykiske problemer forske innen psykisk helsearbeid sammen med fagpersoner.

Til høsten starter Høgskolen i Buskerud (HIBU) opp en videreutdanning for personer med egenerfaring med psykiske lidelser, klinikere og forskere.

Det betyr at personer som selv har eller har hatt psykiske problemer får kunnskap som gjør at de kan delta i hele forskningsprosessen, fra problemformulering til formidling av resultat.

– Dette er radikalt. Det er ikke særlig vanlig med samarbeidsbasert forskning innen det psykiske helsefeltet, sier Marit Borg, professor i psykisk helsearbeid ved HIBU.

Unikt

Det er første gang et slikt utdanningsprogram gjennomføres i Norge, og det er trolig også enestående i Skandinavia.

LES OGSÅ: Etterlengtet master på HIBU.

Marit Borg sier bakgrunnen for studiet er å styrke brukerstemmen innen forskning i psykiske helsefeltet.

– Personer som har erfaring med psykiske helseproblemer opplever ofte at forskningen styres av forskernes interessefelt, mens brukernes forståelser og hjelpebehov ikke blir synliggjort, sier Borg.

– Hva er forskjellen på tradisjonell brukermedvirkning i forskningen og dette studiet?

– Dette studiet legger opp til at det utvikles mer likeverdig forskning, der erfaringskunnskapen gis stor plass og der brukerne får større kontroll over temaer som velges ut og hvordan resultatet brukes. Brukerne må i større grad være med helt fra starten og legge premissene for forskningen, sier Borg.

Forskningsmidler

For å kunne avlegge studiepoenggivende eksamen, må søkerne til forskningsstudiet ha utdanning på bachelornivå. Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse, og søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta og få kursbevis.

LES MER: Øker fra 60 til 90 lærerstudenter.

Målet med studiet, som er et samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, er å styrke deltakernes forutsetninger for å kunne jobbe med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter.

– Det er et mål at deltakerne kan bruke erfaringene fra studiet til å søke om forskningsmidler og delta i forskningsprosjekter senere, sier Marit Borg.