Drammen: Den kriminelle lavalderen bør senkes og det bør opprettes egne ungdomsfengsler.

Det mener formann Ove A. Vanebo i Fremskrittspartiets Ungdom.

Bakgrunnen for forslaget hans er de mange sakene i sommer og i høst der unge kriminelle har begått en rekke lovbrudd, uten at politiet har hatt mulighet til å straffe dem.

De er for unge til å fengsels, dermed går de tilbake til barnevernsinstitusjonene hvor de bor.

Vanebo mener politiet står maktesløse overfor mindreårige kriminelle som kynisk utnytter ordningen med kriminell lavalder.

– Jeg vil derfor foreslå at den kriminell lavalderen bør senkes til 14 år og at man bør ha egne ungdomsfengsler for å ta seg av personer under 18 år, sier Vanebo.

Dette forslaget kommer han også til å ta opp i Frps landsstyre.

Les også advokat Sjak R. Haaheim mening:  - Ungdommer må ha klare grenser

Egne ungdomsfengsler

Den fremadstormende Frp-politikeren tror ikke at unge under 18 år bør sitte i vanlige fengsler med hardbarkede kriminelle og gå «forbryterskolen» der.

– Jeg ønsker isteden at det blir egne institusjoner eller ungdomsfengsler. Dette er prøvd ut blant annet i Nederland, sier Vanebo.

– Er du ikke redd for at ungdommene vil søke sammen i et ungdomsfengsel og bli enda mer hardbarkede?

– Jeg tror det er et større problem når de får gå ute og plage lærere og medelever. Vi må ta et verdivalg om hvem vi skal ta hensyn til, mener FrpU-formannen.

Han mener at utviklingen i kriminalitetsbildet medfører at stadig yngre mennesker blir med i ulovlig aktivitet.

– Derfor vil jeg gjøre som Slovakia og Danmark nylig har gjort: ta konsekvensen av at ungdom blir kjappere modne og sette ned kriminell lavalder fra 15 til 14 år.

Mislykket

Etter at den kriminelle lavladeren ble hevet fra 14 til 15 år i 1990, evaluerte sosiologforsker Sturla Falck denne hevingen.

– Det hadde ingen betydning å flytte lavalderen, verken for politiet, barnevernet eller ungdommene selv, sier Falck.

Han mener også at forsøket med ungdomsfengsel i Norge har vært mislykket. Det ble nedlagt i 1975, da ungdommene der hadde 92 prosent tilbakefall.

Politisk utspill

Falck mener det ikke finnes en sesam-sesam løsning på dette problemet.

– Det beste man kan gjøre er å benytte kompetansen vi har bygget opp i hver enkelt kommune i forhold til barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og skole. Vi må lage modeller og tiltak som tar hensyn til hvert enkelt individ, sier sosiologforskeren.