DRAMMEN: Bragernes menighets kirkeskole for barn understreker at en kjærlig Gud er trygghetsskapende, og viktig i en «utrygg» verden for utvikling av psykisk helse.

Dette står i et brev alle andreklassinger har fått med seg hjem fra Bragernes skole.

Bragernes menighet arrangerer kirkeskole, som er en slags søndagsskole og en del av dåpsopplæringen. I brevet inviteres både døpte og ikke-døpte til å være med.

Kirkeskolen foregår på skolen i SFO-tida, og menigheten får låne bygget gratis.

Øren skole arrangerer også kirkeskole for 1. og 2.-klassinger, men i brevet som ble gitt ut til elevene der, skal det ikke være noen setning som kobler det å tro på Gud med «utrygge tider» og psykisk helse.

– Frekt og vulgært

Jens Brun Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund mener dette skrivet tyder på «desperasjon».

– Visstnok er det nedgangstider for kristen tro i vårt samfunn, men det får være måte på desperasjon når Den norsk kirke må ty til argumenter for psykisk velvære for å nå barnesjeler.

Dette er ikke bare vulgært, men også frekt. Ikke minst i disse tider hvor nettopp flere bøker utgis med beretninger om psykiske overgrep mot barn som er skjedd i kjølvannet av kristnes bestrebelser for å få barn til å være lydige mot Gud og Jesus.

Brun-Pedersen viser blant annet til Levi Fragells bok om hans oppvekst i pinsevennmiljøet.

LES OGSÅ: Kristen prest og muslim sammen for TV-aksjonen CARE

– Familien viktigst

Eva Brekke Voss, er menighetspedagog i Bragernes menighet, og forfatter av brevet. Hun sier at det «antakelig var litt dumt» å skrive den setningen i innbydelsen, men forklarer hva hun mente:

– Med utrygge tider mener jeg at barn får brakt nyheter om krig rett inn i egen stue, og nettopp hørte vi om en far som drepte hele familien sin. Slike ting kan skape utrygghet.

«Bestefar»

Koblingen mot psykisk helse forklarer Brekke Voss slik:

– Jeg vil først fremheve at det aller viktigste for den psykiske helsa er familien. Men jeg husker selv fra jeg var liten at det å tenke på «en snill bestefar i himmelen» opplevdes som trygt, forsetter hun.

Menighetspedagogen hevder også at hun har lest i psykologiske artikler om at gudstro kan ha positiv innvirkning.

Prost i Drammen, Øystein Magelssen, kaller den kontroversielle setningen «klønete formulert».


– Men jeg kjenner både menighetspedagogen og arbeidet såpass godt, at jeg føler meg helt trygg på innholdet.

Også ja til koranskole

Rektor ved Bragernes skole, Odd Sveen, sier at han også vil akseptere koranskole eller andre trossamfunn som ønsker å gi et likt tilbud til elevene.

Men Sveen ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

– Vi leser det vi leverer ut til elevene, men jeg vil ikke ha noen mening om innholdet. Vi er ikke noen godkjenningsinstans, sier Sveen, som mener at skolen hans egentlig ikke har noe med kirkeskolen å gjøre, og at han er forpliktet til å la kirkeskolen få ha sitt tilbud i SFO-tida.

– Det er et valg foreldrene gjør.

Også på Konnerud

Tove Fredriksen, rektor ved Øren skole, sier hun har godkjent kirkeskolen ved Øren, og at den har vært «helt uproblematisk».

– En koranskole ville vært mer ukjent, så det ville vi undersøkt hva det ville innebære, sier hun.

Konnerud menighet driver også kirkeskole for elever på Konnerud og Hallermoen skole.

Utdanningsdirektør i Drammen, Tore Isaksen, sier han ikke har noen myndighet overfor rektorene i å bestemme hvem de skal slippe til.

– Men dersom de skulle slippet til noen trossamfunn ville jeg rådet dem til å ikke gi noen forrang.

Les flere nyheter fra Drammen