DRAMMEN: Det er verneombud Lisa Neegaard, tillitsvalgt for de ansatte Adele Svendsen og vara-tillitsvalgt Else Holtan som ikke lenger ønsker å fortsette i sine verv. Dette melder NRK.

– Det er på grunn av alt bråket og uroen i Drammen Taxi, sier tidligere vara-tillitsvalgt Else Holtan til dt.no.

Siden Arbeidstilsynets første tilsynsrapport i juli har de ansatte forsøkt å samarbeide med ledelsen for å få flere sykmeldte personer tilbake på jobb.

– Jeg har stått bak tillitsvalgt hele veien, og vet hvor mye arbeid hun har lagt ned. Når hun trekker seg, ser jeg ingen mulighet til å fortsette som tillitsvalgt. Det er ingenting vi får gjort med tilstanden på sentralen, med tanke på de ansatte, sier Holtan til dt.no.

Handel og Kontor kritiske

Regionsekretær Knut V. Hansen i LO-fagforeningen Handel og Kontor Buskerud organiserer de fleste av de ansatte ved sentralen, og har tett kontakt med de tillitsvalgte. 

– Det er svært uheldig at de trekker seg. Vi må innkalle alle våre medlemmer til et møte, sier Hansen.

– Hva er din vurdering av saken, sett i lys av de tillitsvalgte og verneombudets fratreden?

–  Jeg har vært i forbundet siden 1. november 1978, men har aldri vært borti lignende. Denne saken er spesiell og meget vanskelig, og er i ferd med å spinne ut av kontroll, advarer Hansen. 

– De tillitsvalgte føler de har stanget hodet i veggen de siste månedene. Hva sier dette om tilstanden i Drammen Taxi?

–  Det sier jo hvor alvorlig saken er. Arbeidstilsynet bør få ut fingeren. Vi frykter at dette tar for lang tid, og hvis det i tillegg går på helsa løs er det enda mer alvorlig, sier Hansen.

Han legger til at saken har blitt tatt opp sentralt i LO, blant annet med den juridiske avdelingen i forbundet. Hansen mener imidlertid at saken primært ligger hos Arbeidstilsynet, foreløpig.

– Må velge verneombud

Drammen Taxi skal 15. oktober levere et tilsvar til et pålegg fra Arbeidstilsynet.

I Arbeidstilsynets siste tilsynsrapport forklares det at følgende må gjøres for at pålegget skal frafalles:

«Virksomheten må i samarbeid med arbeidstakerne, verneombudet og de tillitsvalgte, kartlegge de konkrete faktorer som kan innebære at ansatte opplever at de utsettes for farer og problemer på arbeidsplassen. Som et minimum skal temaene kulturforskjeller og livssynsforskjeller kartlegges.

Kartleggingen må bunne ut i en risikovurdering og tidfestet handlingsplan som viser hvordan disse problemene skal håndteres.»

LES OGSÅ: Trusler, sykmeldinger og kulturforskjeller

Seniorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet Indre Østland er saksbehandler.

– Vi har registrert at de har trukket seg, men vi må avvente tilsvaret på pålegget og se hva som skjer med bedriften, sier Høiback til dt.no.

Han forteller at Drammen Taxi nå må få på plass et nytt verneombud.

– De må sørge for å velge et nytt verneombud. Når det gjelder tillitsvalgte er det et utvidet begrep. I utgangspunktet spør vi etter noen som representerer de ansatte, sier Høiback.

– Har dere vurdert nye tilsyn på taxisentralen?

– Foreløpig ikke. Men saken er i utvikling, så vi holder døren åpen for nye tilsyn, sier Høiback.

Styreleder Asif Khalil i Drammen Taxi har ikke besvart dt.nos henvendelser i dag.