DRAMMEN: Formannskapsmøtet i Drammen 15. oktober: Ordfører Tore Opdal Hansen (H) svarer på et spørsmål fra Arbeiderpartiets gruppeleder Masud Gharahkhani:

Uten dokument - intet innsyn

– Gjennom samtaler har vi således sammen med First House utviklet en strategi for det videre arbeidet i sykehussaken. Det er imidlertid ikke utarbeidet noe strategisk dokument, slik at innsyn i lovens forstand ikke er en problemstilling.

Gharahkhani kan altså ikke få innsyn i strategien Drammen kommune har betalt over 250.000 kroner for fordi det ikke finnes noe dokument. Han har i likhet med Drammens Tidende bedt om innsyn i samtlige dokumenter som har med First House å gjøre.

LES OGSÅ: Masud (Ap) klager på hemmelighold

Utkast til strategi

Men i en e-post daværende First House-rådgiver Sylvi Listhaug sendte til Drammen kommune 23. april, står det: «Utkast til strategi» i emnefeltet. Vedlagt ligger en pdf-fil kalt «strategi høst 2013».

LES OGSÅ: Lobbyisten Listhaug er blitt statsråd

Drammens Tidende har ikke fått innsyn i vedlegget, bare i selve e-posten. Der skriver Listhaug: «Her er et ukast til strategi som vi gjennomgår og diskuterer på morgendagens møte».

På dette møtet skal First House ifølge kontrakten som er inngått, overlevere en strategisk plan til Drammen kommune. Det skjedde ifølge ordføreren ikke:

Basert på samtaler

– Hvis jeg ikke husker helt feil, så hadde de med seg en PowerPoint-presentasjon som de snakket til i møtet. Jeg har ikke sett eller fått et eneste dokument i denne saken, fastholder Opdal Hansen.

Grunnen til at de gikk bort fra å lage en strategisk plan, slik kontrakten sier, er at de raskt fant ut at samarbeidet skulle være mer basert på samtaler, ifølge Opdal Hansen.

LES OGSÅ: - E-postene viser at det finnes mer

Presset til å lete

Under forrige formannskapsmøtet ga han Masud Gharahkhani en bunke papirer. Dermed hadde Ap-politikeren ifølge ordføreren fått alt han hadde bedt om innsyn i.

– Dette er saksbunken. Det tror jeg er alle. Jeg føler at rådmannen har gjort alt det som står i hans makt for å framskaffe relevante dokumenter i denne saken, sa Opdal Hansen.

I bunken var det fakturaer og timelister fra tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og nyutnevnt landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp). Tidligere hadde både Gharahkhani og Drammens Tidende fått tilsendt anbudsdokumenter, kontrakten og ti e-poster som har gått mellom kommunen og First House.

LES OGSÅ: Ekspert: - Ofte et bevisst ønske om å holde offentligheten unna

Dukket opp 64 e-poster

Informasjonssjef Dag Knutsen-Øy har gjentatte ganger overfor Drammens Tidende avvist at det finnes flere dokumenter i saken.

Fredag ettermiddag – åtte dager etter Drammens Tidendes innsynsbegjæring – kom kontrabeskjeden. Det hadde dukket opp 64 e-poster som ikke var journalført slik kommunen er forpliktet til etter loven.

Først mandag ettermiddag fikk Drammens Tidende tilgang på e-postene, som i stor grad omhandler praktiske ting som møtetidspunkter. Vedleggene holder kommunen hemmelig med hjemmel i offentleglova paragraf 15.

LES OGSÅ: Svindyrt å bruke "Pølse-Hanssen"

Det er grunn til å tro at dette er dokumenter som skulle vært journalført. Drammens Tidende vil klage hemmeligholdet inn for Fylkesmannen.

Rådmannen beklager

Rådmann Osmund Kaldheim beklager at e-postene ikke har dukket opp tidligere:

– Det er ikke godt nok at disse e-postene ikke har dukket opp i første dokumentsøk. Det er bare å beklage. Epostene er nå offentliggjort, sier han.

Han forteller at First House har møtt godt forberedt til møter.

– Det har vært en dynamisk løpende diskusjon, hvor de også har spilt inn forslag og vurderinger til dokumenter som har vært utarbeidet, sier Kaldheim.

LES OGSÅ: - Ap vil svekke nytt sykehus i Drammen

- Fortrolige råd

– Har noen av disse vært skriftlige?

– Ja, det fremgår av e-postene at det har de vært. First House har hatt forberedte innspill eller utkast til forslag. Jeg tror det har vært to PowerPoint-presentasjoner som har vært gjenstand for diskusjoner.

Disse presentasjonene er ikke offentlige.

– Dette anser vi som fortrolige råd til kommunens interne behandling. I det løpende arbeidet er det ikke hensiktsmessig å offentliggjøre råd fra eksterne rådgivere, spesielt ikke når kommunen har vært i en konkurranse og tidvis konklfiktsituasjon, sier Kaldheim.

LES OGSÅ: Ap-leder bedt i møte på kammerset hos ordføreren