Gå til sidens hovedinnhold

Høyre vil ofre psykiatrien

Artikkelen er over 10 år gammel

Buskerud Høyre er villig til å ofre en samlokalisering av somatikk og psykiatri i Drammen for å sikre regionsykehuset i byen.

DRAMMEN: – Vi bør være åpne for å vurdere om det beste tilbudet til psykiatriske pasienter er et annet sted enn i Drammen, sier leder Morten Eriksrød i Buskerud Høyre.

Fylkesstyret fremmer et resolusjonsforslag til helgens årsmøte hvor de uttaler at somatikk og psykiatri ikke “nødvendigvis må samlokaliseres i Drammen dersom ikke faglige krav forutsetter en slik samlokalisering.”


Del på Facebook

Eriksrød påpeker at meningene er delte innen fagmiljøene om samlokalisering er den mest hensiktsmessige løsningen.

– Kanskje er det beste for pasientene å bygge opp et fagmiljø på Blakstad i Asker, sier Eriksrød og uttaler at de ikke ønsker å “binde seg til masta slik Arbeiderpartiet har gjort”.


– Regjeringen er kommet i en svært fastlåst situasjon, sier han.

LES OGSÅ: – Psykiatrien taper på bekostning av somatikken

Rask garanti

Bare dager etter at Gullaug ble skrinlagt gikk nemlig regjeringen ut og garanterte en samlokalisering av somatikk og psykiatri i Drammen.

– Samlokalisering er en veldig vesentlig og viktig del av dette vedtaket, uttalte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Drammens Tidende da.

Det har fått Eriksrøds partikollegaer i Akershus til å rase. Sterke krefter i Asker og Bærum er forbannet over den raske prosessen hvor samlokalisering i Drammen ble vedtatt, uten at de aktuelle Akershuskommunene var involvert. “En overkjøring av demokratiet” kaller Akershus Høyre det i en nylig uttalelse.

De er bekymret for at en samlokalisering i Drammen skal bety kroken på døra for Blakstad psykiatriske sykehus, og at Bærum sykehus svekkes.

LES MER: Støtte til sykehus i Drammen

Ingen hestehandel

Eriksrød avviser at de fremmer forslaget for å berolige partifeller i Akershus.

– Det blir ingen hestehandel om psykiatrien. Dette kan ikke bli et spill. Vi må fatte de beslutningene som vil gi de beste løsningene for våre pasienter, sier han og mener det godt kan bli “det gode miljøet i Akershus”.

Han understreker imidlertid behovet for å se hele Vestre Viken under ett.

– Hvis vi skal lykkes med et regionsykehus i Vestre Viken, må Asker, Bærum og Buskerud samle seg. Vi har en klamp rundt foten fordi vi ikke har en helhetlig tenkning, sier Eriksrød og frykter at en uenighet kan føre til at man havner lenger bak i køen om penger til nytt sykehus.

Fylkeslederen mener dessuten Arbeiderpartiet nå ikke kan binde seg til en garanti om samlokalisering, men være åpne for nye argumenter i debatten.

– De må kunne løse opp i noen tråder og tenke annerledes enn det de gjorde for ti år siden, uttaler Eriksrød. 

LES OGSÅ: Nok et garantikyss

Svikter Buskerud

– Høyre vil ikke ha psykiatrien i Drammen. De burde være hederlige nok til å innrømme det, sier Martin Kolberg (Ap) og mener forslaget viser at Høyre ikke er til å stole på.

Han karakteriserer Høyre som “ustabile og lite etterrettelige” i sykehussaken.

– De sviktet sist, sier han og viser til behandlingen i bystyret i 2000 hvor Høyre gikk imot sykehusalternativet i Drammen.

– Nå begynner vi på samme galeien, sier Kolberg og mener altså at Høyre må være åpne om at de ikke vil ha psykiatrisk sykehus i sentrum i Drammen.

– Jeg forstår nå at Høyre er ikke til å stole på i sykehussaken, sier han.

– Noen vil jo hevde at dere ikke er til å stole på, siden dere garanterte for Gullaug som dere senere skrinla?

– Det var helt nødvendig å gjøre det grepet fordi man spesielt fra Høyre side var lunkne. Det var aldri noen som stilte seg til disposisjon. I stedet arbeidet man aktivt mot vedtaket og sto klar for å arbeide for å beholde sykehuset i Drammen, sier en irritert Kolberg på telefon fra hytta på fjellet.

Selv holder han fast ved avgjørelsen om en samlokalisering.

– Det er det beste for pasientene, det har vært sagt til meg fra faglige hold i alle år, sier han.

Kolberg karakteriserer det som å svikte Buskerud å gi opp samlokalisering i Drammen.

– Det er viktig å beholde kompetansen i fylket. Og det er viktig for pasientene, sier han.

Kommentarer til denne saken