Drammen: Drammen Aps ordførerkandidat Masud Gharahkhani er selv innvandrer fra Iran, men ønsker en strengere integrerings- og innvandringspolitikk for sin nye hjemby.
Han mener språket er nøkkelen til suksess og krever at innvandrere blir flinkere med egne barn.

– Man må skjønne at det vil få konsekvenser hvis en velger ikke å lære barna språket, sier han.

Eks Ap-ordfører: - Ap må tilbake til sentrum 

Drammens Tidende har tidligere skrevet om Drammensskolen hvor ett av fem barn ikke kan norsk godt nok og må ha særskilt norskundervisning. 70 prosent av dem er født i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå. Det provoserer Gharahkhani.

LES OGSÅ: Drammensskolen på 391. plass

– I ytterste konsekvens må barnevernet involveres, sier han og viser til at manglende språkkunnskaper vil føre til at man faller utenfor samfunnet, og mister muligheter til integrering allerede i ung alder.

– Det er jo ofte besteforeldrenes språk disse barna kan. Sånn kan vi ikke ha det, sier han og understreker at det han reagerer på er barn som er født i Norge, ikke flyktninger som nylig har kommet.

Morsmål ut

Aps toppkandidat i Drammen har fått mange spørsmål om hva han mener om innvandring og integreringspolitikken. Nå fyrer han løs i Drammens Tidende.

– Jeg støtter en streng og rettferdig innvandringspolitikk, fordi jeg mener det er nødvendig i Drammen, sier han.

Mangel på språkkunnskaper er ikke det eneste Gharahkhani ønsker å gjøre noe med. Han vil:
 

  1.  Språkteste 3-åringer.
  2.  Fjerne morsmålsundervisningen fra skoletiden, og tilby det på fritiden. 
  3.  Raskere retur og tvangsutsendelse av asylsøkere med avslag.
     

Gharahkhani snakker ofte om mulighetene han fikk da han som fireåring kom til Norge sammen med familien. De var flyktninger fra Iran og bodde først på asylmottak før de flyttet til Skotselv hvor Gharahkhani vokste opp.

Iran er ok, men Skotselv skaper tvil

Men han fremhever også kravene som ble stilt til han og foreldrene. Disse kravene må stilles til alle, synes Ap-politikeren.

– Det er snakk om grunnleggende ferdigheter. Kan man ikke norsk faller man utenfor det norske samfunnslivet med en gang, sier han og roser også hvor godt integrerte foreldrene er for det norske samfunnslivet.

Tospråklig

Selv snakker Gharahkhani både norsk og persisk. Hjemme går det i en lett blanding av begge to.

– Da jeg vokste opp var foreldrene mine opptatt av at jeg lærte meg norsk. Det var nødvendig for å lykkes i samfunnet, sier han.

Han understreker at han synes tospråklighet er en viktig ressurs som det bør fokuseres på. Han har også grunnleggende tro på det flerkulturelle samfunnet, men språket bør være en selvfølge uansett hvor man kommer fra og hvorfor man er i Norge.

– Bor du i Norge skal du kunne norsk, sier han bastant.

Raskere retur

Gharahkhani synes også det brukes altfor mye penger på mennesker som ikke har rett til å oppholde seg i Norge. Safio (30) håper regjeringen vil stanse tvangsutsendelser

LES OGSÅ: Safio (30) håper regjeringen vil stanse tvangsutsendelser

– Vi kan ikke bruke mange milliarder på dem som ikke har rett til å være her. Vi har ikke plass til alle og må beskytte asylinstituttet, sier han og viser til hvor viktig nettopp det var for han og familien.

Pengene kan i stedet gå til integreringstiltak for dem som trenger det, blant annet i Drammen, mener Gharahkhani.

Gharahkhani: - Jeg ville flyttet til Drammen uansett

Han avviser at utspillet er en strategi for å tiltrekke seg Frp-velgere.

- Nei, forskjellen er at vi ønsker at fellesskapet skal stille opp, sier han og nevner gratis kjernetid i barnehagen, introduksjonssenteret, og hjelp til å komme i arbeid.

– Vi vil gi folk muligheten men da krever vi noe tilbake, sier han.