DRAMMEN: Lørdag skrev Drammens Tidende om ULOBA. Andelslaget, med hovedkontor i Drammen, leverer brukerstyrt assistanse (BPA) til 160 norske kommuner.

De fire siste årene har ULOBA overført 34 millioner i ubrukte kommunale midler til sitt solidaritetsfond. Pengene har de blant annet brukt til utenlandsturer, parader og politisk virksomhet. Dette har det store flertallet av kommunene samtykket til i sine avtaler med ULOBA. Bare Oslo, Bømlo og Råde krever å få tilbake rubbel og bit av ubrukte penger.

Del på Facebook

Egen avtale

– Vi ønsket ikke å betale for tjenester som ikke ble utført, sier Gunnar Wedde, avdelingsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

– Målet vårt er at brukerne skal få tjenester de har behov for i henhold til vedtak. Derfor var det viktig for oss at denne bestemmelsen ble tatt ut.

Etter lange og harde forhandlinger ble Oslo kommune og ULOBA enige om en ny avtale. Den er klinkende klar på at alt som er til overs av det kommunen har betalt inn, skal betales tilbake. «Det skal gjennomføres årlig avregning per 31.12. Midler som ikke er brukt i perioden skal tilbakeføres bydelen i sin helhet innen 60 dager», heter det i avtalen.

Stilte spørsmål

– Oslo kommune og ULOBA forhandlet over lengre tid. Vi opplevde at det var konstruktive og gode forhandlinger. Jeg tror begge parter opplever resultatet som godt, sier Wedde.

Alle kommuner i vårt område med unntak av Sigdal, er blant de 157 kommunene som har signert ULOBAs standardavtale. Dermed kan det hende at de har vært en bidragsyter til solidaritetsfondet. I 2009 utredet Buskerud Kommunerevisjon ULOBA og BPA. Oppdragsgiver var Vestregionen, som består av 16 kommuner i Buskerud og Akershus. Kommunerevisjonen stilte spørsmål ved bruken av solidaritetsfondet. Store summer hadde gått ut av fondet uten at noen kunne etterprøve bruken.

Stor misnøye

Buskerud kommunerevisjon anbefalte Vestregionen å skaffe seg bedre kontroll med bruken av BPA-pengene. Dette er noe av bakgrunnen for at Vestregionen i vår la disse tjenestene ut på anbud.

– I dét ligger det at vi ikke synes noe om at ULOBA har samlet seg opp så mye midler, sier Knut Erik Lippert, ordfører i Svelvik.

Andelslaget hadde i 2010 en omsetning på over 650 millioner kroner. ULOBA eier flere eiendommer og har et eget busselskap. Drammens Tidende kjenner til at det lenge har vært stor misnøye både blant politikere og administrasjon med måten ULOBA har brukt kommunale midler på.