DRAMMEN: Dermed led overlegen nedrelag i første rettsrunde.

Overlegen ved Bærum sykehus ble beskrevet som en fare for pasientene. Derfor fikk han avskjed på grått papir. Overlegen mener Vestre Viken straffer en varsler.

Legen får ikke komme til jobb i perioden frem til selve oppsigelsen skal vurderes rettslig, skriver Budstikka.

- Konfliktfylt og uforsvarlig

31. mai i år ble en overlege ved Bærum sykehus bedt om å gå på dagen.

– En fare for pasientene, mente Arbeidsgiver Vestre Viken og beskrev situasjonen som ekstraordinær, konfliktfylt og uforsvarlig. Arbeidsgiveren begrunnet oppsigelsen med arbeidslister som ikke var ajourførte, svake faglige vurderinger, manglende lojalitet til pålegg fra ledelsen og sykehusets rutiner.

LES OGSÅ: Mener han fikk sparken

- Svært skuffet

Hvorvidt oppsigelsen er gyldig eller blir ikke avgjort før hovedforhandlingene starter, trolig i løpet av vinteren.

– Vi er svært skuffet over kjennelsen, sier overlegens advokat, Bendik Falch-Koslung.
– Dette gir ansatte i helsesektoren veldig dårlig stillingsvern når domstolen nærmest abdiserer fra den kontrollfunksjonen de skal ha, og gir arbeidsgiver rett til å fremme påstander uten å overprøve dem, mener Falch-Koslung.

Varslet om feil

Overlegen regnes som en av flere varslere i ventelisteskandalen på Bærum sykehus. Allerede i 2005 varslet han ledelsen om svakheter ved det elektroniske journalsystemet DIPS.

– Det er altfor lett å få feil dato uten at en er klar over det. Tilbakedatering som juridisk må være spesielt tvilsomt kan lett skje, skriver overlegen i en e-post til blant annet daværende administrerende direktør Erik Omland. Overlegen etterlyste et overordnet ansvar for systemet.