DRAMMEN: Ludvik begynte på Konnerud skole i høst. Han har cerebral parese og trenger hjelp til nesten alt. Med vedtak om ekstra ressurser fungerte tiden i barnehagen bra. Det samme gjør skoledagene.

Men når det ringer ut, og SFO-dagen begynner, forsvinner Ludviks rettigheter. Dét synes mamma Linda Spillum Grøttland er uforståelig – og urettferdig.

Hege Tegler, som er nestleder i Handikappede barns foreldreforening, har også en CP-rammet datter. Hun kjenner seg godt igjen i familien Grøttlands hverdagsutfordringer.

Tegler valgte å ta Sara ut av SFO. Så etter skolen reiser Sara hjem – til en assistent. Det er viktig for de to mødrene å understreke at personalet på SFO er kreative og gjør en god jobb.

– Men med én voksen på 20 barn, er det ikke ressurser nok til å gi barn med spesielle behov det de trenger, og det må jo gå utover helhetstilbudet.

LES OGSÅ: Dette er faktisk en norsktime

Ubegripelig

Kunnskapsdepartementet slår fast at SFO er et fritidstilbud, og at man derfor ikke har de samme rettighetene som på skolen.

SFO er dessuten et kommunalt tilbud, så det er ikke fastsatt nasjonale normer for bemanning. Det foreligger per i dag heller ingen planer om å endre dagens regler.

Det er altså kommunenes ansvar å sørge for at alle, også funksjonshemmede, får et godt SFO-tilbud. Dét påpeker også fylkesmannen i Buskerud, som har behandlet familien Grøttlands klage på Drammen kommunes avslag om en BPA (brukerstyrt personlig assistent) for Ludvik på SFO.

LES OGSÅ: Kunnskapsministeren besøkte Konnerud skole

Kommunens plikt

Hjelpeplikten er kommunens. Fylkesmannen kan derfor ikke pålegge kommunen å bidra med BPA på SFO.

Men Fylkesmannen i Buskerud peker på at kommunen i dette tilfellet ikke har ivaretatt sin plikt til å koordinere overgangen fra barnehage til skole. Klagen har likevel ikke ført familien Grøttland nærmere noen plan når Ludvik er på SFO.

– Hvis kommunens motiv er penger, er det neppe noe å spare på å ta Ludvik ut av SFO. Da vil han jo måtte tilbringe tiden før og etter skolen hjemme, sammen med en personlig assistent, sier Ludviks morfar, Magne Spillum, som har engasjert seg sterkt i barnebarnets hverdagsutfordringer.

LES OGSÅ: Fargelegger Fjell